De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: cao, periodiek overleg en pensioen

08 februari 2021
CAO ING BANK 2020

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao, het laatste periodiek overleg en informatie over het pensioen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao-onderhandelingen

Woensdag 3 februari 2021 hebben we het gehad over beloning, wellbeing en tijd. De vakorganisaties hebben een stap gezet richting ING met een gezamenlijke loonvraag van 3% voor een cao van een jaar. Voor ons is het logisch dat je daarnaast jaarlijks een standaard stap zet binnen je schaal, tenzij je niet functioneert. Dit reflecteert de leercurve in een kennisintensieve functie. De persoonlijke groei in plaats van de beloning zou centraal moeten staan in het goede gesprek. Lastig punt, maar de vakorganisaties zijn bereid om dan ook het eindeschaalbedrag los te laten en dit ten goede te late komen aan de inschalige beweging. We houden dan wel vast aan de 25-jaar jubileumgratificatie. Bij alternatieven voor beloning komen we de volgende keer nog te spreken over arbeidsduurverkorting, aandelenparticipatie, RVU-regeling, de CMU-regeling uitbreiden en gratificaties. Wij willen verder praten over collectieve trainingsdagen en het omhoog brengen van het ontwikkelbudget (IDP) naar 1.200,- euro per medewerker. Bij het onderwerp wellbeing komen we op rouwverlof op maat, tijd voor wellbeing/bezinning en stoelmassage nog nader terug.

ING heeft een eerste reactie op ons bod gegeven. Zij is bereid om van drie jaar nullijn terug te gaan naar twee jaar nullijn in een cao voor twee jaar. Een kleine inschalige beweging is misschien wel mogelijk. ING wil graag verder met de pilot onbeperkt verlof. ING zal op de komende onderhandeldag (17 februari) haar bod concreter maken, zodat duidelijker wordt wat de waarde van het ING-bod is.

Periodiek overleg

Op 14 januari 2021 hebben de vakorganisaties periodiek overleg gehad met ING. Op de agenda stond een toelichting op het RfA-proces voor Wholesale Banking door Mark Pieter de Boer, Head of Sectors van het Wholesale domein. Binnen Global Zakelijk zal er een reductie zijn van 600 medewerkers en in Nederland verwacht Mark Pieter een teruggang van 100 fte. Het is gelukt om 50% van deze medewerkers binnen de bank te herplaatsen. Jessica Bloom en Silvie Pothof van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ons bijgepraat over de tussentijdse resultaten van de pilot onbeperkt verlof. Eind februari of begin maart verwachten ze de eindrapportage over de pilot klaar te hebben. Verder hebben we een update gekregen over de cao-squads leerrekening, werkgelegenheidsfonds en het onderwijsconvenant.

Pensioen

De definitieve dekkingsgraden van het ING CDC Pensioenfonds per 31 december 2020 zijn bekend. De dekkingsgraad is 104% en de beleidsdekkingsgraad is 98%. De dekkingsgraad geeft aan of het fonds op de peildatum voldoende geld heeft om de opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er op de peildatum genoeg geld in kas om de opgebouwde pensioenen uit te keren. De dekkingsgraad per 31 december 2020 is berekend op 104%. Meer informatie hierover vind je op de fondswebsite via www.ing.cdcpensioen.nl. ING’ers die eerder al pensioen hebben opgebouwd bij het pensioenfonds ING zien hun pensioen verhoogd met de loonontwikkeling en prijsinflatie. Meer informatie hierover vind je op www.pensioenfondsing.nl/nieuws/2020/alle-pensioenen-verhoogd.

Reactie

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid