De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: cao onderhandeling ronde 7 en 8

28 december 2020
CAO ING BANK 2020

In deze nieuwsbrief aandacht voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor ING Bank. De huidige tweejarige cao van ING Bank loopt af op 31 december 2020. Zolang er nog geen nieuwe cao is, blijft de huidige cao doorlopen. Alleen zonder de zaken die gebonden zijn aan 2019 en 2020. 

Ontvang jij onze ING-nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

Waar staan we nu?

Op 17 en 18 december hebben we onderhandelronde 7 en 8 gehad. De oorspronkelijke bedoeling was dat dit de laatste onderhandeldagen zouden zijn. Op de thema’s welzijn en vakmanschap zijn we ook een eind gekomen met behulp van de cao-themagroepen. Daar gaan we wel uit komen met elkaar. Bij het thema werkcode (flex) is dat ook het geval, mits het niet teveel kost. Op belonen & waarderen en tijd hangt het in deze onderhandelingen. ING wil drie jaar collectief en individueel de nullijn, de beloning laten bepalen door externe benchmarks en het management een teambudget geven om discretionair extra loon te geven. Dit is kort samengevat hun visie op belonen. In de [vorige ledenbrief] ben ik hier uitgebreid op in gegaan. Het deel over waarderen ontbreekt nog bij ING.

Wij als vakorganisaties hebben onze visie gegeven op waarderen en een inhoudelijke reactie op het beloningsvoorstel van de bank. Over waarderen in verschillende vormen (onder andere in ontwikkeling, tijd, materiële zaken) en met concrete instrumenten (onder andere aandelen, Collectief Maatschappelijke Uitkering, verlof). Onze reactie op het voorstel van ING is, dat wij vinden dat ING een leidende partij is en moet blijven. In het voorstel van ING wordt het een volger van de uitkomst van een door ons niet te valideren externe beloningsbenchmark. Ook ontkoppelt het ING-voorstel het bedrijfsresultaat van de  beloning. Doet ING het goed, dan kan er iets meer en andersom. In het verleden is er gewerkt met een discretionair budget voor de leidinggevende en daar is na veel gedoe bewust afscheid van genomen. Wij zien vooralsnog geen goede argumenten om dit opnieuw en met succes te kunnen introduceren. En gelet op de ontvangen reacties van de leden en medewerkers op het gehele voorstel van ING heb ik er ook geen draagvlak voor.

Het uitgewerkte voorstel van de vakorganisaties om gefaseerd een 34-urige werkweek te introduceren werd zonder argumenten door ING van tafel geveegd. Onbespreekbaar. En dat terwijl het thema tijd een prominente plek in de onderhandelingen heeft gekregen. Niet in de laatste plaats door de besprekingen erover met onder andere Annet van der Hoek, Hidde Coebergh en Roel Popping en andere managers en medewerkers in productieomgevingen als hypotheken, call maar ook in staffuncties. Een conclusie was dat tijd een grote rol speelt in de dagelijkse gang van zaken.

Als ik de vraag waar we nu staan zelf beantwoord, dan heb ik er een hard hoofd in dat we snel tot een deal komen. ING wil een grote systeemwijziging, meerjarige nullijn en geen 34-urige werkweek. Hoewel ik het effect van een langdurig dalende rente op de bedrijfsvoering wel zie, is het niet mijn taak om hier de medewerkers van te overtuigen. En zeker niet als naar de markt en aandeelhouders het verhaal is dat ING er goed voor staat, de beoogde return-on-equity-ratio van vóór corona wordt gerealiseerd en er een flinke dividenduitkering klaar staat zodra het weer mag van de ECB.

Het is goed om nu even een korte pauze te hebben en 20 januari 2021 de draad weer op te pakken met ronde 9. Daarna lopen de gesprekken door tot en met ronde 14 op 17 maart. In januari moeten het ook nog met elkaar hebben over de beoordelingsverhoging in 2021. Maar daarover later meer.

Reactie

Graag ontvang ik jouw reactie op de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel. Of je je er wel of niet in kunt vinden en vooral waarom. Tips en adviezen zijn ook welkom. Wij zijn immers jouw vertegenwoordiger aan tafel. Heb je vragen over deze ledenbrief of wil je wat kwijt? Neem dan contact met mij op via emanuel.geurts@unie.nl of bel me via 06-52522074.

Rest mij je fijne dagen toe te wensen en een heel goed nieuwjaar!

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

ING: Uitnodiging medewerkersbijeenkomsten

Kom naar de informatiebijeenkomsten Zoals je in het vorige ledenbericht hebt kunnen lezen, zijn vakorganisaties tijdens het cao-overleg van 19 januari…

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid