De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Voorbereiding voor ING cao 2025

02 mei 2024

ING: Hoe zijn de verruimde budgetten ingezet?

Geef je mening! English version click here.

 

Volgende cao

De ING-cao loopt tot 31 december 2024. Dit najaar zijn de onderhandelingen voor de cao 2025.

Het doel van De Unie is om namens de leden een Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (cao) af te spreken die gunstig is voor alle ING-medewerkers.

Waar gaan de onderhandelingen over?

Daar willen we graag jouw mening over horen.

Belangrijk in de onderhandelingen zal zonder twijfel de collectieve salarisverhoging worden.

Maar er zijn meer arbeidsvoorwaarden die van groot belang zijn voor de inkomenspositie en het werkplezier van ING’ers. Bijvoorbeeld werkdruk, ontwikkelmogelijkheden, inschalige salarisverhoging. De Unie peilt bij de medewerkers van ING in een aantal enquêtes hoe ze over deze onderwerpen denken. Op basis van de uitslag van onze enquêtes stelt De Unie een voorstellenbrief op.

Inschalige salarisverhoging

Het eerste onderwerp gaat over inschalige verhoging.

ING kent jaarlijks een kleine inschalige verhoging toe, 2% of 1% (artikel 4.4.1 ING cao).  De achtergrond van de inschalige verhoging is dat het salaris daarmee de generieke leercurve volgt. Als je je sneller ontwikkelt leidt dit in de praktijk vaak tot promotie, waardoor je ook sneller in salaris groeit. De Unie vindt overigens dat de huidige hoogte van de inschalige beweging geen recht doet aan de leercurve omdat je er nu meer dan 25 jaar over doet om van de onderkant van de schaal naar de bovenkant te groeien. De inschalige verhoging bij ING is aanmerkelijk lager dan bij de andere bedrijven in de financiële sector. Een inschalige verhoging tussen de 3% en 5% is de norm in de financiële sector. Buiten deze sector is het vaak nog hoger, zeker voor jonge starters.

Naast de vaste inschalige verhoging kent ING een discretionaire verhoging (artikel 4.4.4 ING cao).

Deze is (deels) afhankelijk van je prestatie en kan worden toegekend door de leidinggevenden De hoogte van deze discretionaire verhoging is niet vastgelegd, maar ING heeft toegezegd de budgetten te zullen verdubbelen ten opzichte van 2023.

Salarisverhoging bij ontwikkelstappen

Het tweede onderwerp betreft de salarisverhogingen bij ontwikkelstappen. Om interne mobiliteit te stimuleren zijn er in de huidige cao nieuwe afspraken gemaakt over salarisverhogingen bij een verandering in functie. Wanneer je een nieuwe functie start in een functieschaal hoger dan ontvang je minimaal 3% en maximaal 12% verhoging (artikel 4.9.1. ING cao). In de vorige cao lag dit tussen de 2,5% en de 5% (artikel 4.11.1 ING cao 21/22). Als je een nieuwe functie gaat vervullen die in dezelfde functieschaal is ingedeeld als je huidige functie, wordt je salaris verhoogd met minimaal 3% en maximaal 6% (artikel 4.9.3. ING cao). Dit was in de vorige cao nog niet vastgelegd.

Onderzoeksvragen

Met deze enquête willen we een aantal zaken onderzoeken.

  • Hoe wordt de huidige beloningssystematiek ervaren, waar ligt de voorkeur van medewerkers?
  • Is het discretionaire budget door ING verdubbeld ten opzichte van 2023, zoals het bedrijf in de cao heeft toegezegd? Hoe wordt de discretionaire ruimte verdeeld?
  • Wordt het verruimde budget voor salarisverhoging bij ontwikkelstappen daadwerkelijk ingezet?
  • Hoe wordt dit verruimde budget verdeeld?

Vraag ook je collega’s om mee te doen

Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk dat veel medewerkers deze enquête invullen. Dus doe mee en laat ook je collega’s dit bericht lezen. De Unie behandelt de informatie vertrouwelijk.

WhatsApp

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep “De Unie @ ING”, dan houden wij je ook via deze weg direct op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden is heel makkelijk.

Gerelateerde berichten

ING pension negotiations

Nederlandse versie klik hier On June 13, 2024, De Unie held pension negotiations with your employer and with the other…

Pension negotiations ING

Nederlandse versie klik hier The new Pensions Act (Wtp) has been in force since July 1, 2023. For employees at…

Word gratis lid