De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Verslag eerste pensioenonderhandelingen

18 juni 2024

Op 13 juni 2024 heeft De Unie pensioenonderhandelingen gevoerd met de werkgever en met de andere vakorganisaties. (English version click here) Onderwerpen van de onderhandelingen zijn:

  • De nieuwe pensioenregeling
  • Transitie van de in het ING CDC Pensioenfonds (ICP) opgebouwde pensioenen naar de nieuwe regeling.
  • Transitie van de opgebouwde pensioenen in het ‘oude’ Pensioenfonds ING (PFI).

De huidige pensioenregeling, waarin je nu pensioen opbouwt, voldoet niet aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Vanaf 1 januari 2028 mag de huidige pensioenregeling niet meer worden uitgevoerd.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Standpunt De Unie

De Unie heeft een uitgangspuntennotitie opgesteld. Dit is onze basis voor de onderhandelingen. De uitgangspuntennotitie kun je hier lezen. In het overleg zijn we gestart met de keuze voor de contractvorm. De Unie stelt voor om de nieuwe pensioenregeling te baseren op de flexibele premieregeling (FPR). Wij kiezen hiervoor omdat de leden van De Unie in meerderheid aangeven zeggenschap met betrekking tot hun pensioen belangrijk te vinden. Met deze contractvorm als uitgangspunt proberen we overeenstemming te bereiken met de andere partijen.

Zeggenschap medewerkers

Een belangrijke stap is het concreet invullen van zeggenschap voor de medewerkers. Hierover zullen partijen nog verder moeten discussiëren, want op 13 juni is duidelijk geworden dat we nog niet op één lijn zitten. De Unie wil deze zeggenschap optimaliseren. Er zijn twee belangrijke voorwaarden die moeten worden ingevuld:

  • Het pensioenfonds moet een goede standaard aanbieden.
  • Medewerkers moeten goede keuzebegeleiding krijgen.

Als deze voorwaarden goed zijn ingevuld, vertrouwen wij erop dat medewerkers in staat zijn zelf verantwoorde keuzes te maken of te besluiten de goede standaard van het pensioenfonds te volgen. Niet alle cao-partijen delen onze mening over de mate waarin keuzevrijheid gewenst is. Hier zullen we moeten proberen tot gezamenlijke overeenstemming te komen.

Invaren

Er zijn meer belangrijke onderwerpen waar cao-partijen nog een besluit over moeten nemen. Het onderwerp invaren is nog niet afgerond. Vooralsnog gaan partijen ervan uit dat het ING CDC Pensioenfonds (ICP) wordt ingevaren in de nieuwe regeling. Dit is het uitgangspunt van de Wtp en lijkt in het belang van de medewerkers te zijn. De nieuwe pensioenregeling zou daardoor direct met een groter kapitaal starten en kan betere resultaten bereiken. Bij het invaren in de nieuwe regeling moet de buffer (op dit moment circa 30% van het fondsvermogen) worden verdeeld. Dit moet evenwichtig gebeuren, rekening houdend met de belangen van de deelnemers. Daarover voeren partijen overleg met het pensioenfonds.

PFI

Ook het gesloten pensioenfonds Pensioenfonds ING (PFI) heeft aangegeven over te willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook met dit fonds bespreken we de verdeling van de buffer. Hierbij speelt nadrukkelijk de vraag of invaren in gelijke mate in het belang is van alle groepen deelnemers. Voor een gesloten fonds als PFI biedt de Wtp meer ruimte om af te zien van invaren als dit niet evenwichtig kan worden uitgevoerd.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Volgend overleg

Het volgende pensioenoverleg is op 1 juli 2024. Het is de bedoeling om dan tot een onderhandelingsresultaat te komen.

WhatsApp

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep “De Unie @ ING”, dan houden wij je ook via deze weg direct op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden is heel makkelijk.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING pension negotiations

Nederlandse versie klik hier On June 13, 2024, De Unie held pension negotiations with your employer and with the other…

Pension negotiations ING

Nederlandse versie klik hier The new Pensions Act (Wtp) has been in force since July 1, 2023. For employees at…

Word gratis lid