De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank – onderhandelingen cao

16 april 2021
CAO ING BANK 2020

In deze nieuwsbrief ga ik in op de cao-onderhandelingen van dinsdag 13 april, de resultaten van de enquête onder ING’ers, uitvraag bij de achterban over de waarde van de inzet van ING en de vooraankondiging van de maand van de vakbond.

Ontvang jij onze ING-nieuwsbrief nog niet? Schrijf je snel in, dan ben je altijd op de hoogte!

Cao-onderhandelingen

Nadat we het overleg in maart hadden opgeschort, hebben we dinsdag de 13e april de draad weer opgepakt. De vakorganisaties hebben de uitkomsten van de gehouden enquête onder het ING-personeel gepresenteerd. Hieronder lees daar een toelichting op. Na deze presentatie heeft ING haar nieuwe bod gepresenteerd. ING blijft bij haar inzet om een tweejarige cao te willen zonder collectieve loonsverhoging en met een beperkte inschalige beweging zoals eerder is gesteld.

Nieuw is dat zij de Collectieve Maatschappelijke Uitkering (CMU) willen verhogen. ING wil de mogelijke uitkomst van de CMU verdubbelen door deze afhankelijk te maken van de te bereiken Return On Equity (RoE) van ING Groep. Afhankelijk van je functieschaal is deze eenmalige bruto uitkering een groter of kleiner percentage van jouw salaris. Overigens wordt de CMU vanuit de huidige cao in deze maand april bruto aan je uitgekeerd en is deze niet pensioengevend.

Het aanpassen van de CMU heeft natuurlijk uitsluitend een salarisverhogend effect in het eerste jaar en alleen als de RoE toelaat en de maatschappelijke doelstellingen worden behaald. Het voorstel is niet structureel, maar uitsluitend voor de twee jaar.

De vakorganisaties hebben daarop aangegeven dat zij dit een creatieve suggestie vinden van ING maar dat dit onvoldoende recht doet aan de voorwaarden van de vakorganisaties om een redelijk bod te krijgen op de collectieve loonsverhoging en de huidige inschalige stappen te behouden. Een positie die vanuit de resultaten van de enquête ook wordt ondersteund door de medewerkers van ING. De vakorganisaties hebben ING verzocht om voor de komende onderhandelingen haar inzet te herzien mede gelet op de uitkomsten van de enquête. Op vrijdag 21 mei gaan we dit vernemen.

Uitslag enquête

De vakorganisaties hebben een gezamenlijke enquête verspreid onder haar leden en opengesteld voor alle ING’ers die onder de cao van ING vallen. Daar hebben iets meer dan 2000 ING’ers gebruik van gemaakt. Een fenomenaal aantal! Kort samengevat ondersteunen de medewerkers de lijn die de vakorganisaties hebben ingezet. Klik hier voor de resultaten van de gezamenlijk enquête.

Uitvraag wel/geen waarde

Op 8 maart heeft De Unie een uitvraag gedaan aan haar achterban om aan te geven wat zij voor waarde hechten aan het aanbod van ING. De link naar de ledenbrief vind je hier.

Meer dan honderd ING’ers hebben gereageerd. Zij hebben allemaal ook een persoonlijke reactie teruggekregen. De gemene deler van hun antwoorden zet ik hieronder per uitgevraagd punt erbij.

ING biedt een viertal ontwikkeldagen aan om gezamenlijk te werken aan training en ontwikkeling.

Velen geven aan dat dit waardevol kan zijn als deze dagen ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Met de huidige bezetting en werkdruk zien zij dit er niet snel van komen als dit betekent dat het werk dan blijft liggen. Een aantal geven aan dat standaard 10% tijd voor ontwikkeling in het agile werken van ING zit, al één keer per maand (Tech) gebeurt, of dat zij een leidinggevende hebben die dit goed regelt. Voor deze groep behelst het voorstel derhalve een achteruitgang of een sigaar uit eigen doos. Velen geven aan dat het niet alleen om tijd gaat maar ook budget. Er is veelal geen financiële ruimte meer voor ontwikkeling na de verplichte cursussen.

ING wil rouwverlof toekennen met een minimum van vijf in plaats van twee dagen met ruimte voor maatwerk.

Iedereen geeft hiervan aan dat dit in de praktijk niet of nauwelijks een probleem is. Men lost dit per individuele situatie al gewoon op in de werksituatie, met vrije dagen of met ziekteverlof als men zwaar geraakt is.

De bank biedt ING’ers die drie jaar voor hun pensioen staan en vrijwillig willen vertrekken een regeling vervroegd uittreden aan ter hoogte van drie jaar de AOW of de transitievergoeding als deze lager is.

De groep die dit mogelijk aantrekkelijk vindt, zit in de leeftijdscategorie die nadenkt over de laatste werkfase bij ING. Of dit werkelijk interessant is, hangt van de verdere kenmerken van de regeling en de persoonlijke financiële situatie af. De medewerkers buiten deze groep vinden dit niet van waarde voor hen.  

ING wil de Collectief Maatschappelijke Uitkering (CMU) afhankelijk maken van het bedrijfsresultaat van ING in plaats van een vast percentage.

Veel medewerkers kennen de CMU niet en weten niet wat deze regeling voor hen inhoudt. De keuze voor een vast of variabel percentage wordt daarmee niet snel gemaakt en voor wie dit wel heeft gedaan is dit niet doorslaggevend voor het één of ander.

Zijn online fysiotherapie, mantelzorgmakelaar en een gezondheidscheck voor iedereen waardevolle of waardeloze zaken op het gebied van wellbeing?

Bijna iedereen geeft aan dit buiten ING te willen laten of al aanvullend verzekerd te hebben via ING.

Maand van de vakbond

Ieder jaar organiseren we de maand van de vakbond. Dit is een maand waarin het werk van vakorganisaties wordt gepromoot vanuit ING en medewerkers die nog geen lid zijn een jaar lang gratis lid kunnen worden van één van de drie vakorganisaties bij ING. Eind april wordt hier vanuit ING en De Unie nader bericht over gegeven. Wordt dus nog vervolgd.

Vragen en contact

Als je vragen hebt of contact zoekt, mail mij dan via emanuel.geurts@unie.nl of bel me via 06-5252 2074. Je kunt ook contact zoeken met cao-Uniekaderleden Yoap Brugmann en Michel Rutte.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid