De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: onderhandelingen

29 januari 2021
CAO ING BANK 2020

We onderhandelen bij ING Bank voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2021. In december 2020 heeft De Unie in een tweetal ledenbrieven gevraagd om feedback van de achterban over inzet en het verloop van de onderhandelingen. In deze ledenbrief een terugkoppeling van die feedback.

Ontvang jij onze ING-nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

Feedback

Op de oproep om te feedback te geven, hebben meer dan 100 ING’ers (m/v, jong/oud, lid/niet-lid, weinig/veel dienstjaren, klant(on)gebonden) gereageerd. Dank daarvoor! Het heeft een goed inzicht gegeven in jullie mening, argumenten, gevoelens en adviezen om het proces verder te brengen. Hieronder een opsomming van al deze feedback zonder daarbij compleet te kunnen zijn.

 • Er is geen draagvlak voor het idee om te belonen op basis van een externe benchmark;
 • Op een enkeling na is er geen behoefte aan een discretionair teambudget;
 • Er is breed begrip voor de onzekere situatie waarin de bank zich bevindt door corona;
 • Een cao voor een jaar vindt men dan logisch en daarmee niet voor drie jaar;
 • Er is weinig zicht op de (effecten van de) lage-rente-problematiek van de bank;
 • Een enkeling acht het belang van de aandeelhouder hoger dan het personeel;
 • De collectieve loonsverhoging wordt op minimaal de looninflatie gezet;
 • Individuele groei in de schaal staat niet ter discussie behoudens disfunctioneren;
 • Individuele groei is essentieel voor het aantrekken en behouden van jonge ING’ers;
 • Step-up is bovenal een performance management systeem voor ING-targets;
 • Arbeidsduurverkorting wordt niet als een haalbare optie gezien door de hoge werkdruk;
 • Weinig ING’ers hebben invloed op de hoeveelheid en het tempo van het werk;
 • Probleemloos verlof opnemen is bij velen lastig gelet op de personele bezetting;
 • De pilot ‘Onbeperkt verlof’ is bekend maar wordt door weinig als aantrekkelijk gezien;
 • Er is bij velen teleurstelling, onbegrip en boosheid over de cao-inzet van de bank;
 • Men voelt zich niet (h)erkend op de inzet die men voor de klant en ING heeft gedaan in 2020;
 • Men realiseert zich dat ING haar personeel goed betaalt maar herkent dit minder als overall bovenmatig;
 • Er is behoefte aan meer (achtergrond) informatie van de bank over haar standpunten;
 • Men ervaart een grote ongelijkheid in wat de bank vraagt en biedt aan haar personeel.

Als ik deze feedback combineer met de inzet van de bank, dan lijkt er weinig overlap te zijn. Adviezen die men meegeeft, zijn inzetten op een ‘kleine’ cao voor een jaar met een collectieve loonsverhoging van minimaal looninflatie, inschalige beweging en aandacht voor de positie van jonge ING’ers. Met jullie feedback en adviezen gaan Yoap, Michel en ik aan de slag en het gesprek aan met ING!

Vervolg

Woensdag 3 februari staat de volgende onderhandelingsronde in de agenda. Daarna zijn er nog een aantal data gepland met als laatste datum 17 maart 2021.

Reactie

Jouw mening telt, dus laat de belangenbehartiger Emanuel Geurts weten wat je vindt via 06-5252 2074 of via e-mail emanuel.geurts@unie.nl. Uiteraard staan de cao-kaderleden Yoap Brugmann en Michel Rutte ook voor je klaar.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid