De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Cao, periodiek overleg en pensioen

24 november 2020

In deze nieuwsbrief aandacht voor de cao-onderhandelingen, periodiek overleg en pensioen.

 

Wil jij op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief

Cao-onderhandelingen

Dinsdag 17 november 2020 hebben we gesproken over het thema Tijd. Er is een indeling in drie categorieën gemaakt. De eerste is de beschikbare tijd voor persoonlijke ontwikkeling en wellbeing. Mooi dat de faciliteiten er zijn maar kan ik deze wel benutten? De tweede heeft te maken met de voorstellen van cao-partijen zoals sabbatical verlof, de pilot onbeperkt verlof en rouwverlof. De derde categorie zit op de verkorting van de arbeidsduur met gelijkblijvende beloning. Ook hoe we omgaan met tijd(sdruk) en regelruimte bij productieomgevingen en in staffuncties wordt meegenomen in de besprekingen van het thema Tijd.

Bij de bespreking van tijd- en plaatsonafhankelijk werken is er een presentatie gegeven over een systeem van pay-per-use in het woon-werkverkeer met een mobiliteitspas/app. In de app registreer je of je een thuiswerkdag hebt of dat je reist en hoe je dit doet. Nu betaalt ING de reiskosten nog onbelast door maar de fiscus staat dit vanaf 1 januari 2021 niet meer toe. Ook de thuiswerkfaciliteiten zijn daarbij aan bod gekomen. Allemaal zaken die nu niet in de cao staan maar wel snel geregeld moeten worden. Medewerkers willen immers heel graag een goede thuiswerkfaciliteit en weten hoe het gaat met hun woon-werkverkeer per januari. Een serieuze optie is om dit niet in de cao te doen maar te regelen buiten de cao. Op 24 november hebben we hier een vervolggesprek over en verwacht ik er een besluit over.

Periodiek overleg

Op 19 november hebben de vakorganisaties een kort periodiek overleg gehad met ING. Op de agenda stond de laatste stand van zaken over de cao-pilot onbekend talent door Linda Pruissen. Anushka Autar en Mariët Nieuwenhuizen hebben ons de cijfers over de in- en uitstroom van Mobility gepresenteerd. Verder heeft Mathy van Lanen van Performance & Reward ons geïnformeerd over de ontwikkeling van één global job architecture binnen ING met als doel om wereldwijd met dezelfde standaard referentiefuncties te gaan werken. Het huidige Job Career Framework (JCF) wordt geactualiseerd op functiefamilies, functiestraten, functieprofielen en referentiefuncties. Medewerkers krijgen een nieuwe referentiefunctie toegewezen. ING maakte duidelijk dat het niet betekent dat de salarisschalen worden aangepast of dat dit een middel is om kosten te besparen. Tot slot hebben we een nadere toelichting gevraagd over het preventief mobiel verklaren van de mensen van het center of expertise agile coaching. De informatie over deze reorganisatie is ons toegezegd door HR.

Pensioen

Zoals al een beetje te verwachten viel, zorgt de lage rente voor een te lage dekkingsgraad om het pensioen in 2021 te indexeren. Ook maakt de huidige rentestand de kostprijs van je pensioenopbouw zo hoog, dat de pensioenpremie van 31,5% voor 2021 onvoldoende is om de beoogde opbouw van 1,784% te financieren. Meer informatie over onder andere de dekkingsgraad, indexatie en de opbouwkorting vind je op de website van het ING CDC-fonds via https://ing.cdcpensioen.nl/.

Reactie

Wil je reageren op deze nieuwsbrief of heb je vragen? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Emanuel Geurts, op via emanuel.geurts@unie.nl of bel mij via 06-5252 2074.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: Ultimatum verstreken

Om 12.00 uur vandaag (13 maart 2023) is het ultimatum van vakorganisaties aan ING verstreken. Er is geen nieuw bod van…

ING: De Unie stuurt ultimatum

Zoals je weet hebben vakorganisaties in de afgelopen periode driekwartvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen zijn goed bezocht wat nogmaals de grote…

Word gratis lid