De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ICK-cao: Resultaat cao 2021

24 december 2020

Eind dit jaar loopt de cao weer af. Daarom hebben we In de afgelopen weken met werkgevers gesproken over een nieuwe cao. Bij deze gesprekken is vanzelfsprekend ook stilgestaan bij de gevolgen van de corona-pandemie. Veel bedrijven die aangesloten zijn bij de ICK-cao zijn in het afgelopen jaar fors geraakt door het virus. Soms direct, maar ook vaak doordat klanten geraakt zijn. Uiteraard zijn er ook een paar bedrijven die daar minder last van hadden. Kortom, een lastige situatie om afspraken te maken die iedereen passen. Dat maakte deze onderhandelingen anders dan anders. Aan de ene kant willen we luisteren naar de wensen van onze leden. Aan de andere kant willen we ook niet blind zijn voor de situatie binnen de bedrijven. Het goede nieuws is dat het ons toch gelukt is om tot een resultaat te komen. Een resultaat dat misschien ‘anders’ is dan andere jaren, maar toch recht doet aan de situatie waarin we allemaal zijn beland. 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De inhoud van het resultaat (zie hier de bijlage) is als volgt:

  • Looptijd van een jaar.
  • Lonen gaan per 1 januari met 2% omhoog, tenzij werkgevers zo fors zijn geraakt dat ze gebruik hebben moeten maken van de NOW-regeling en/of dat de economische resultaten zo ‘rood’ zijn geworden door de coronacrisis, dat iedereen snapt dat een loonstijging van 2% niet verantwoord zou zijn. In een dergelijk geval kan die werkgever een verzoek indienen bij de werkgeversdelegatie en vakbonden om van de loonstijging uitgezonderd te worden.
  • Werkgevers mogen (hoeft dus niet) 5 collectieve verlofdagen aanwijzen. Dat mag éénmalig omdat bij veel bedrijven door corona er haast geen dagen worden opgenomen en er weer stuwmeren van verlof dreigen te ontstaan. Wat daar niet bij helpt is dat binnen sommige bedrijven ook vanuit de voorgaande jaren (bovenwettelijke dagen) zijn blijven staan. Het is een tijdelijke maatregel om de gevolgen van corona binnen bedrijven te helpen verlichten.
  • Het scholings-/duurzame inzetbaarheidsbudget wordt met 100,- euro verhoogd naar 400,- euro op jaarbasis.
  • Er komt een aanbeveling hoe bedrijven en werknemers kunnen omgaan met de (tijdelijke) mogelijkheid om tot 3 jaar eerder te stoppen met werken zonder boete van de belastingdienst. Ook hier geldt dat de behoefte en wensen per bedrijf en werknemer nogal variëren.Het is wat ons betreft een van de mogelijkheden om fit naar en over de (pensioen) finish te gaan. We zijn heel benieuwd hoe dit extra instrument binnen de bedrijven ingezet gaat worden (werkgevers verplichten zich dan om maximaal over drie jaar een uitkering te doen ter hoogte van de AOW-uitkering).
  • Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over TPOW, jeugdlonen, omgang met rouw en actualiseren functieprofielen.

De Unie is tevreden met het resultaat van de besprekingen. In deze bijzondere tijden is het meer dan ooit van belang dat we afspraken proberen te maken die voor alle bedrijven passend zijn en die toch ook recht doet aan de inzet van medewerkers. Dat lijkt nu te zijn gelukt. Daarom leggen dit resultaat dan ook met een positief stemadvies aan de Unie-leden voor.  

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Zij kunnen stemmen tot 5 januari 2021, 12.00 uur.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Ina Kahil via ina.kahil@unie.nl en op 06-5252 2090.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ICK: Nieuw gesprek cao

Afgelopen dinsdag 7 maart 2023 hebben we een gezamenlijke digitale ledenvergadering gehad over de stand van zaken met betrekking tot…

ICK: Update cao-onderhandelingen

We hebben met de werkgevers uitvoerig gesproken over wederzijds respectvol met elkaar onderhandelen. Daarin zijn we tot goede afspraken met…

Word gratis lid