De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: Terug gaan VGR en Master

08 september 2022

In de vorige cao is een afspraak gemaakt om gezamenlijk met Holland Casino, vakbonden en de ondernemingsraad (OR) te onderzoeken of we kunnen komen tot gezondere roosters waarbij draagvlak zeer belangrijk is.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De Unie heeft met haar kaderleden actief deelgenomen aan het onderzoek. Vakbonden hebben inzake roosters op zich een belangrijke stem omdat zij meebeslissen wanneer verandering van roosters tot cao-aanpassingen leidt.  Alhoewel we als partijen het zeker niet altijd eens waren in de roosterdiscussie, zijn de gesprekken wel constructief verlopen. Wij hebben daarbij steeds ingezet op autonomie van de werknemer, onder het motto als je wat over de roosters te zeggen hebt draagt dat bij aan de gezondheid.

Op voorspraak van Holland Casino is er door partijen door een onafhankelijk bureau een enquête uitgezet onder het personeel van Holland Casino. De uitslag was zeer duidelijk. Dit heeft erin geresulteerd dat we weer teruggaan naar de ons bekende systematiek van VGR en Masterrooster. Hiervoor verwijs ik je naar de gezamenlijke communicatie op dit punt van HC, OR en bonden.

Gemiste kans van afdeling planning

De Unie is er absoluut niet blij mee dat Holland Casino er niet voor kiest om, zoals vele collega’s willen, de centralisering van de afdeling planning terug te draaien. Dat is een eigenstandig besluit van Holland Casino en ook als zodanig gecommuniceerd. Wij vinden dat het beter en efficiënter werkt als de afdeling planning weer vanaf de vestiging plant zoals zij dit voor corona ook deed. Dit vergroot de grip op het rooster. Grip op rooster blijft voor ons een speerpunt.

Sociaal plan

De Unie heeft eerder aan Holland Casino voorgesteld het sociaal plan te verlengen. Holland Casino heeft daarop gereageerd dat zij apart van de cao wil onderhandelen over het sociaal plan. Deze onderhandelingen vinden vanaf 11 oktober aanstaande plaats en moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond.

Wij zullen je, over de voortgang, met regelmaat op de hoogte stellen.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je de belangenbehartiger Victor Kloos bereiken via victor.kloos@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Holland Casino: Cao-resultaat

De Unie heeft het cao-onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden. Zij hebben immers het laatste woord. De leden konden tot afgelopen…

Word gratis lid