De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: afspraak is afspraak

16 maart 2022

Er ligt een duidelijke afspraak met Holland Casino dat wanneer alle coronabeperkingen voor Holland Casino voorbij zouden zijn, we weer terug zouden keren naar VGR en Masterrooster.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Holland Casino wil niet meer terugkeren naar VGR omdat er op dit moment tussen werkgever, ondernemingsraad (OR) en bonden overleg wordt gevoerd om te komen tot een gezondere manier van roosteren. Holland Casino is ervan overtuigd dat wij binnen afzienbare termijn hierover overeenstemming zullen bereiken. Daarop vooruitlopend wil Holland Casino het huidige “tijdelijke” systeem van VZR door laten lopen totdat de nieuwe vorm van gezond roosteren wordt ingevoerd. De Unie heeft zich in eerste instantie op het standpunt gesteld dat Holland Casino zich aan de afspraken, die destijds hierover zijn gemaakt, moet houden.

Holland Casino heeft de OR een instemmingsverzoek voorgelegd om te komen tot een (tijdelijke) verlenging van de VZR totdat er een nieuwe roostersystematiek wordt afgesproken.  Spoedige teruggang naar VGR zou niet haalbaar zijn.

De OR heeft een aantal voorwaarden gesteld waardoor het VZR-systeem wordt verbeterd voor de medewerkers. De Unie vindt dat de OR goed werk heeft geleverd, zeker nu HC met de voorwaarden akkoord is gegaan.

Maar VGR is niet afgeschaft; de roosterdiscussie loopt immers nog

De Unie is momenteel druk in overleg met Holland Casino om te komen tot de contouren van een gezondere manier van roosteren.

Wetenschappers duiden wat wel en niet gezond is. De Unie trekt dat niet in twijfel. Een spanningsveld is wel dat gezondere roosters in veel gevallen zal leiden tot minder invloed en meer beperkingen voor werknemers. Zo zou het huidige VGR-systeem op bepaalde punten misschien minder gezond zijn, maar uit het TNO-onderzoek blijkt wel dat 90% van de deelnemers tevreden is.

Uit de roosterdiscussie zullen diverse mogelijke opties komen. De Unie wil jou hierbij graag betrekken. Het gaat immers uiteindelijk om jouw werk- en privébalans.

Leden Unie hebben het laatste woord

Wij denken actief mee om te komen tot een gezondere manier van roosteren.

Mochten we er vóór 1 oktober 2022 niet uitkomen en/of er geen zicht is op overeenstemming met Holland Casino, dan keren we weer terug naar situatie van VGR en masterrooster. De Unieleden beslissen zelf over de nieuwe manier van roosteren.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je de belangenbehartiger Victor Kloos bereiken via victor.kloos@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Holland Casino: Cao-resultaat

De Unie heeft het cao-onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden. Zij hebben immers het laatste woord. De leden konden tot afgelopen…

Word gratis lid