De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Hitachi: Forse reorganisatie

29 mei 2020

Op 28 mei 2020 heeft Hitachi een ingrijpende reorganisatie aangekondigd. Zowel De Unie en haar collegabonden, de ondernemingsraad (OR) en het personeel zijn op 28 mei 2020 daarover geïnformeerd. Hitachi (HCM Europe) heeft het voornemen de productie- en distributieactiviteiten die nu in Oosterhout plaatsvinden te verplaatsen naar de Hitachilocatie in Amsterdam. De fabriek in Oosterhout gaat sluiten. Dat betekent dat zoals het er nu naar uitziet 115 arbeidsplaatsen verloren gaan.

De reorganisatie op hoofdlijnen

Hitachi CME merkt dat haar winstgevendheid in Nederland achterblijft met haar verwachtingen en wat in de markt gangbaar is. Gelet op de continuïteit van het bedrijf, wil HCME daarom haar strategie veranderen. Ze wil toe naar het maken van maatwerkmachines en stoppen met het maken van standaardmachines in Europa. De bedoeling is dat de standaardmachines voortaan alleen in Japan gemaakt worden.

HCME zal haar reorganisatieplan direct na Pinksteren als adviesaanvraag aanbieden aan de ondernemingsraad. De OR geeft een oordeel over het nut en noodzaak van de reorganisatie. De Unie en haar collegabonden gaan vanaf 11 juni 2020 in gesprek met de werkgever over een sociaal plan. Op 10 juni 2020 overleggen de vakbonden en de ondernemingsraad met elkaar. Om af te spreken op welke punten we elkaar in dit ingrijpende traject kunnen versterken en ondersteunen.

Inzet van De Unie

Of de ingreep die HCME voorstelt een terechte ingreep is moet de uitkomst zijn van het adviestraject dat de werkgever bij de ondernemingsraad in gang zet. Als de ingreep echt nodig is, vinden wij dat er een goed sociaal plan moet komen. Een plan dat het inkomensverlies voor de getroffen medewerkers beperkt en die vooral ook gericht is op de begeleiding van het werk bij Hitachi naar ander werk. Omdat de economische situatie vanwege COVID-19 op dit moment niet gunstig is. Maar ook omdat veel medewerkers al een aardige tijd bij HCME werken. Een goede begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan is daarom cruciaal, vinden wij.

Hoe nu verder?

De Unie en haar collegabonden overleggen op 11 juni 2020 voor het eerst met Hitachi over het sociaal plan. Meestal wordt er tijdens een eerste bijeenkomst nog niet onderhandeld. Ik verwacht dat we in die bijeenkomst procesafspraken met elkaar maken. En dat we elkaars eerste inzet op hoofdlijnen aan elkaar vertellen. Op 17 juni is er een tweede overleg gepland.

Vanaf 11 juni worden de leden op de hoogte gehouden van de voortgang van ons overleg over het sociaal plan.

Vragen of opmerkingen?

Als belangenbehartiger kan ik me voorstellen dat je veel vragen hebt over de onzekere situatie die nu is ontstaan. Schroom niet om ze aan mij te stellen. Ook als je wensen hebt over zaken die je graag in het sociaal plan ziet opgenomen, kun je mij dat laten weten. Wil je graag direct betrokken worden bij de gesprekken over het sociaal plan? Neem dan even direct contact met mij op. Dan bespreken we met elkaar wat dat precies inhoudt.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kun je mij een e-mail te sturen via hans.korver@unie.nl of te bellen met 06-5252 2073.

 

[print_link]

 

Word gratis lid