De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Hibin: cao update: kleine stapjes vooruit

09 juli 2024

Vorige week hebben we weer met de werkgevers in de Groothandel in Bouwmaterialen om de tafel gezeten. Ondanks een paar verbeterpunten voor een nieuwe cao zit het probleem in een te laag loonbod dat de werkgevers doen. Namelijk 2% voor één jaar. Wij vinden dat veel te mager. Wij zetten in op een structurele loonsverhoging van 6%. Tijdens onze laatste onderhandelingen op 3 juli zijn er op meerdere onderwerpen afspraken gemaakt maar het loonbod van de Hibin werkgevers is (te) mager.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Werkgevers zeggen weinig tot geen ruimte te hebben omdat de resultaten van de meeste bedrijven niet best zijn en er te veel onduidelijkheid bestaat voor de nabije toekomst. In de vorige nieuwsbrief is daarover al wat gezegd. Werkgevers zeggen niet meer te kunnen bieden dan een loonsverhoging van 2% (per september 2024) en een eenmalige uitkering van € 350,-. Die eenmalige uitkering is bedoeld om de periode tussen de start van de cao (1 april 2024) en de eerste loonsverhoging in september op te vangen. De cao heeft dan een looptijd van 1 jaar.

De Unie wil een loonstijging van 6%

In onze voorstellenbrief hebben we een loonvraag van 6% gesteld. Er is dus veel ruimte tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’. Op dit moment gaan we die ruimte ook niet overbruggen, lijkt het. De werkgeversdelegatie zegt geen mandaat te hebben om nu met een beter loonbod te komen. Zij moeten eerst een nieuw mandaat gaan halen bij hun achterban. Door de komende vakantieperiode hebben we niet eerder dan 17 september aanstaande een vervolgoverleg in kunnen plannen.

Waar lijkt overeenstemming over?

Er zijn heel veel voorstellen in het overleg betrokken en we lijken overeenstemming te krijgen op enkele onderwerpen welke ook in de CNV-voorstellenbrief stonden. Dan moet je denken aan reiskostenvergoeding, rouwverlof en het vervallen van de jeugdschalen. Daarnaast wordt loonbaanadvies mogelijk en zijn we nog in gesprek over een verbeterde generatiepact-regeling. We zijn nog in overleg over meer mogelijkheden voor een cao-a-la-carte of zoals zij dit noemen een Individueel keuzebudget (IKB). De werknemers krijgen dan meer zeggenschap over de koop en verkoop van vakantiedagen en ATV-dagen. Op zich is dit een goed voorstel, er moeten nog wel goede en vooral duidelijke afspraken over gemaakt gaan worden om te voorkomen dat de werknemer met zachte dwang gedwongen wordt toch maar vooral zo min mogelijk vrije dagen op te nemen.

Hoe verder?

We moeten dus wachten tot het overleg in september. Daar horen we of er een beter loonbod gaat komen. Er is eerst en vooral de hoop dat er meer gebouwd gaat worden met het nieuwe kabinet. Dat zou enorm helpen in het vertrouwen in de toekomst voor de sector. Dit is nog afwachten We gaan het zien en houden je ondertussen op de hoogte van ontwikkelingen.

Vragen of opmerkingen?

Ik begrijp dat je met een beter gevoel de vakantieperiode in had willen gaan. Wij hebben er echt alles aan gedaan, maar op moment komen wij dus niet verder. Als je vragen of opmerkingen hebt, deel die dan met mij via gerard.van.der.lit@unie.nl Rest mij nog je een mooie zomer te wensen en geniet er zo veel mogelijk van!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid