De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken: update

14 februari 2022

Zoals je weet is door de uitslag van de stemming het eindbod voor de cao Heineken Group afgewezen. De andere cao’s zijn met een (nipte) meerderheid wel geaccordeerd.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoe verder?

De Unie en MHP Heineken hebben inmiddels gemeld dat er een akkoord is voor de cao HNL Commercie en de cao HNS. Het reguliere proces in het kader van de afhandeling kan in gang gezet worden.

Voor de situatie binnen Heineken Group is het anders!

Naar aanleiding van de afwijzing hebben wij informeel overleg gevoerd met Heineken. De Unie en MHP Heineken hebben de gronden waarop de leden binnen Heineken Group het verbeterd eindbod hebben afgewezen nogmaals duidelijk verwoord naar Heineken en dringend verzocht om het verbeterd eindbod hierop aan te passen. Heineken lijkt niet bereid het verbeterd eindbod voor de medewerkers binnen Heineken Group aan te passen om het gat met de HNL/HNS cao ook maar enigszins te dichten.

Men gaat het verbeterd eindbod de komende periode in diverse sessies aan de werknemers uitleggen en men hoopt dat deze uitleg leidt tot begrip voor en acceptatie van het eindbod. Heineken wil met name duidelijk maken dat de structurele loonsverhoging in combinatie met de beoordelingsafhankelijke beloning een (wat Heineken betreft) gunstig effect heeft op de inkomensontwikkeling.  Als MHP/De Unie zijn wij van mening dat in de communicatie de (individuele) beoordelingsafhankelijke beloning niet gecombineerd mag worden met de (collectieve) structurele loonsverhoging al ware het een totale verhoging voor eenieder.

Daarnaast wil men duidelijk maken dat door het verhogen van de loonschalen er een hoger perspectief ontstaat.

Digitale ledenbijeenkomst

Na deze sessies binnen de HG zullen De Unie en MHP Heineken wederom twee digitale ledenbijeenkomst organiseren om gezamenlijk met jou te bepalen hoe we verder gaan.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 24 februari 2022 van 12.00 – 13.00 uur
  • 24 februari 2022 van 16.30 – 17.30 uur

De leden hebben een uitnodiging ontvangen.

Als je vragen of opmerkingen hebt dan kun je de belangenbehartiger Sjerp Holterman mailen via sjerp.holterman@unie.nl of bel 06-5252 2030.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Heineken: Info wijzigingen SBR

Woensdagmiddag 12 juni 2024 heeft de eerste SBR-onderhandelingsronde plaatsgevonden. Hierover willen we de leden informeren tijdens een digitale ledenbijeenkomst op:…

Heineken: Ledenbijeenkomst

De leden van Heineken hebben een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een digitale ledenbijeenkomst samen met de leden van…

Word gratis lid