De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken Group: Opnieuw stemmen

06 november 2020

Woensdag 30 september heeft Heineken Group een eindbod gedaan wat we ter stemming hebben aan je hebben voorgelegd. Het resultaat van deze stemming was duidelijk: dit eindbod kan niet op instemming rekenen. Een impasse. Wat nu?

In gesprek

De Unie heeft aan Heineken Group laten weten dat de uitslag negatief is, maar hierover in gesprek te willen. Donderdag 29 oktober hebben we overleg gehad met Heineken Group. Dit gesprek was tweeledig:

  •  Aankondiging 20% reductie personeelskosten
  • Geen instemming eindbod

Personeelskosten

Wij zijn door Chris van Steenbergen ingelicht over de doelstelling om 20% van de personeelskosten te verlagen. De aankondiging in de pers, bij de kwartaalcijfers duidt op een relatie met de prestaties van Heineken. Anderzijds werd aangegeven dat het project ‘evergreen’ al was opgestart voordat Covid-19 aan de orde was. Toch heeft de huidige crisis wel degelijk effect op de heroriëntering: de wereld wordt veel digitaler. De precieze impact van de reorganisatie is nog niet duidelijk. De bedoeling is om in december een adviesaanvraag bij de medezeggenschap te hebben liggen. Het moment van reorganiseren kan eigenlijk niet slechter: de arbeidsmarkt is flink verslechterd en online solliciteren en online afscheid moeten nemen is wel het laatste wat je wil. Overigens hebben we een sociaal plan (SBR) dat loopt tot 1 juli 2022.

Wij hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden als er meer duidelijk is, zodat we je vragen kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben we de vraag gesteld om gebruik te maken van de NOW als Heineken aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling van de overheid is in het leven geroepen om werkgelegenheid te behouden. En niet op de laatste plaats: kijk ook naar andere mogelijkheden om te bezuinigingen, bijvoorbeeld naar locatie(kosten).

Eindbod

Bovenstaand onderwerp is uiteraard heel impactvol voor medewerkers die hierdoor worden geraakt. Dat werpt dan ook een ander licht op het eindbod. Toch hebben we wel degelijk de afwijzing op tafel gelegd. Daar komen we niet onderuit. Het niveau voor 2021 was het grootste struikelblok. Heineken Group is hierop opnieuw in beraad gegaan en heeft ons dinsdag 3 november laten weten dit op een paar punten te verbeteren.

  • De 2 extra vrije dagen (op fulltime basis) vrij opneembaar in 2021.
  • Het bedrag van € 250,- zal als onbelaste uitkering worden verstrekt (netto in plaats van bruto).
    Het hele (aangepaste) eindbod lees je hier.

En nu?

Wij vragen je opnieuw om te stemmen over wat er op tafel ligt. Het bod vanuit Heineken Group is immers verbeterd. Daarnaast is ook heel duidelijk geworden dat er geen enkele ruimte meer voor aanpassing van het eindbod is. In het licht van de komende herstructurering die arbeidsplaatsen gaat kosten, is een beter voorstel nog verder weg. Opnieuw aan tafel is dan ook geen optie. Alleen het niet ondertekenen, kan nu betekenen dat de cao alsnog door andere vakorganisaties wordt bekrachtigd. Terwijl wij wel graag aan tafel blijven want naar de toekomst toe willen we het verschil in beloning tussen Heineken Nederland en Heineken Group wat door deze cao is ontstaan, weer inlopen!

Nogmaals stemmen

Daarom vraag ik je nogmaals om te stemmen. De inhoud van het eindbod is aangepast conform bovenstaande twee punten. Een beter bod gaan we in deze tijd door het goede gesprek er niet meer uit halen. Je kan ook nu weer je stem toelichten. Ben je nog steeds tegen, wil je dan laten weten hoe je deze tegenstem kracht bij zet?

De leden hebben weer een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact met de belangenbehartiger Erwin Rog op via e-mail erwin.rog@unie.nl of bel 06-5252 2036.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Heineken: Kort verslag overleg

Vorige week hebben we wederom ledenbijeenkomsten georganiseerd om het aangepaste eindbod vanuit Heineken te bespreken. De uitslag van de ledenraadpleging…

Word gratis lid