De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken Group: Korte update cao

16 april 2020

Op dinsdag 14 april 2020 hebben De Unie, MHP Heineken en de andere bonden via ‘Teams’ de tweede overlegronde met Heineken Group over de nieuwe cao gehad. Op deze wijze onderhandelen verloopt moeilijker dan wanneer je met allen aan tafel zit.

Alle partijen begonnen met hun verwachtingen uit te spreken ten aanzien van dit overleg.

Daarbij kwamen twee opties naar voren. Een korte cao afsluiten voor een jaar met alleen de hoogstnoodzakelijke zaken. Dit als gevolg van de huidige situatie met alle onzekerheid. Of uitgebreid overleggen voor een tweejarige cao met alle issues die door bonden en door HG zijn voorgesteld in hun brieven. We neigen naar een éénjarige cao met doorschuiven van een aantal issues naar de cao 2021. Heineken heeft een business update gegeven van COVID-19 en de acties van het cao-overleg van 19 maart zijn doorgenomen.

De volgende onderwerpen zijn besproken zonder dat hierover besluiten zijn genomen of overeenstemming is:

  • Afspraken over de roosters van HEX, specifiek de vraagstelling of zogenaamde EV (of bovenwettelijke) dagen zomaar mogen worden ingeroosterd door de werkgever.
  • Toelichting op de uurlonen na invoering van de Benifits Bar en de prijs voor het kopen of verkopen van verlofdagen.
  • Hierover moeten we nog verder praten. De bonden zijn het oneens met Heineken over de berekening en toekomstige werkwijze. Heineken heeft voorgesteld niet meer te corrigeren in de toekomst.
  • Heineken heeft een terugkoppeling gegeven van de open vragen uit de survey.
  • Heineken heeft een evaluatie gegeven over de Benefits Bar. Globaal kwam het volgende hierover naar voren:

– De helft van de respondenten wilde meer opties in de Benefits Bar.
– De ander opmerkingen gingen onder andere over meer training, meer
transparantie over verlofuren en meer flexibiliteit.

  • Heineken wil afspraken maken over een sabbatical, in grote lijnen zoals nu al wordt toegepast in sommige gevallen. Dat wil zeggen: volledig onbetaald verlof.
  • Heineken wil in het vervolg de wettelijke vervaltermijn (1,5 jaar) aanhouden voor de wettelijke vakantiedagen. Dit betekent een verkorting van de vervaltermijn van 3,5 jaar.
  • Heineken doet een loonbod van 1,5% bij een looptijd van 1 jaar.
  • Voornaamste argumenten hiervoor van Heineken: Gemiddeld was de individuele (beoordelings-)verhoging over 2019 2,3% en alle managers vanaf 30 hebben 1,5% collectieve verhoging gekregen.

Wij vinden het loonbod uitermate mager, zelfs wanneer we huidige omstandigheden in aanmerking nemen. Bovendien worden hier individuele verhogingen en collectieve verhogingen gemakshalve op een hoop geveegd. Maar deze staan natuurlijk helemaal los van elkaar. En gemakshalve wordt voorbijgegaan aan het feit dat individuele verhogingen ook voor 30 en hoger in hun loonschalen worden toegepast en deze groepen ook nog eens bonussen incasseren. Daarmee lijken de cao groepen de rekening van de huidige situatie te moeten betalen.

Kortom, we zijn er nog lang niet en volgende week dinsdag 21 april praten we verder.

Contact

Voor vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail erwin.rog@unie.nl. Je kunt hem ook bellen op 06-5252 2036.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Heineken: Ledenbijeenkomst

Op 7 december 2023 worden de cao-onderhandelingen weer voorgezet.   Ter voorbereiding op deze cao-onderhandeling willen wij de leden uitnodigen…

Heineken Nederland: cao update

Op dinsdag 7 november 2023 is er weer een cao-onderhandelingsronde geweest. Heineken heeft eerst een overzicht gepresenteerd van de verschillende onderwerpen…

Word gratis lid