De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken cao-onderhandelingen opgeschort

15 november 2021

Cao onderhandelingen opgeschort.

Afgelopen weken zijn er 3 sessies geweest waarin de bonden de cao-voorstellen hebben toegelicht. In de laatste sessie op 8 november zijn er meer concrete onderhandelingsvoorstellen door Heineken gepresenteerd. Deze voorstellen van Heineken kun je hier inzien.  Met name de voorstellen voor de  correctie van de achterstand van de HG salarissen ten opzichte van de HNS/HNL en de collectieve salarisverhoging zijn voor De Unie en de MHP Heineken, maar ook voor de andere betrokken bonden onacceptabel. In afwachting van een aangepast/verbeterd voorstel van Heineken zijn de onderhandelingen opgeschort.

Verschil in salarisschalen HG en HNL/HNS

Afgelopen 2 jaar hebben de HG medewerkers een significant lagere beloning ontvangen dan de medewerkers bij HNL/HNS. De cao’s 20/21 voor HNL en HNS waren net voor coronatijd al afgesloten met collectieve verhogingen van 2 x 3,75%. De cao’s voor HG nog niet en dit resulteerde in  1 x 1.5% collectieve verhoging voor 2020 en 2 vrije dagen + €250,- netto eenmalig in 2021 . Dit alles resulteert in een verschil van 6% in salaris stijging en in de salaristabellen! Daarbovenop zijn in HG de beoordelingsverhogingen niet uitbetaald en bij HNL/HNS wel. Dit laatste betekent voor medewerkers binnen HG die nog niet op het einde van hun salarisschaal zijn dat het verschil substantieel meer dan 6% kan zijn.

De MHP Heineken en De Unie verwachten op z’n minst een extra compensatie voor HG medewerkers om gestaffeld het salarisverschil in te lopen. Het voorstel van Heineken om enkel op papier de salaristabellen in 2 jaar tijd gelijk te trekken is voor ons onvoldoende.

Collectieve verhoging

Collectief stelt Heineken een gematigde salarisverhoging voor van 1 – 1.5% met als reden de moeilijke tijd waarin Heineken opereert, waardoor er op de kosten gelet moet worden.
De MHP Heineken en De Unie streven naar een markconforme collectieve loonsverhoging en zijn van mening dat beoordelingsverhoging niet als onderdeel van collectieve loonsverhoging gezien mag worden.

Startsalarissen verhogen

Voorstel van Heineken is om de startsalarissen voor alle functie groepen naar 70% RSP te brengen.
De MHP Heineken en De Unie willen meer duidelijkheid over wat dit betekent voor huidige werknemers, de loonruimte en vragen bevestiging voor nu al bestaande afspraken zoals bijvoorbeeld bij Heineken Group waar de startsalarissen voor FG 1-7 al 80% RSP zijn.

RVU (regeling vervroegd uittreden)

Voorstel van Heineken is om deze nieuwe wettelijke regeling enkel in te voeren voor medewerkers die minimaal 10 jaar in ploegendienst werken. Het werken in ploegendienst ziet Heineken als een zwaar beroep.  Men is van mening dat Heineken al voldoende regelingen heeft om vervroegd uit te treden.
De MHP Heineken en De Unie stellen dat er naast ploegendiensten meerdere zware beroepen zijn; naast fysiek ook mentaal zware beroepen. Wij pleiten daarom ook voor invoering in alle geledingen en vragen daarnaast ook meer duidelijkheid wat de huidige regelingen betekenen voor inkomen en pensioen.

Thuiswerken

Voorstel van Heineken is een eenmalige uitkering van €500,- voor het inrichten van een goede werkplek en een thuiswerk vergoeding van €2,- per dag ingaand uiterlijk 1/1/22.

De MHP Heineken en De Unie vinden dit voorstel zeer zuinig in vergelijk met andere bedrijven (b.v. Rijksoverheid) en zouden graag zien dat de thuiswerkvergoeding met terugwerkende tijd wordt ingevoerd – vanaf moment dat reiskostenvergoeding is gestopt.

Overige onderwerpen

Naast bovengenoemde onderwerpen liggen er ook nog diverse andere onderwerpen op de overlegtafel waaronder aanpassing van opzegtermijnen, aanvulling op 5 weken geboorteverlof, feestdag naar keuze waarvoor ook voorstellen zijn gedaan door Heineken. Alle voorstellen zijn te vinden in de eerder verzonden MHP/Unie voorstellen brief en zijn grotendeels gebaseerd op de DigiC enquête eerder uitgevoerd in de organisatie. Zekerheidshalve kun je hier onze cao voorstellenbrief nogmaals inzien.

Hoe verder

De komende cao-onderhandelingen zijn ‘on hold’ gezet.

De MHP Heineken en De Unie hopen dat, na een aangepast reactie van Heineken, een opbouwend overleg kan worden vervolgd waarin we een juiste balans kunnen vinden tussen de sociale voorwaarden voor de werknemers en de belangen van de werkgever.

Informatie sessie

Binnenkort organiseren wij een digitale informatie sessie. Tijdens deze sessie zullen wij een verdere toelichting geven en willen we graag met de medewerkers in gesprek over voorstaande.

Onze leden ontvangen daarvoor nog een uitnodigingen.

Natuurlijk willen wij je erop wijzen dat het van belang is om je ongeorganiseerde collega te wijzen op de voordelen van het lidmaatschap. Verwijs hen gerust door naar Word lid – De Unie

Gerelateerde berichten

Heineken: Vernieuwd eindbod cao

Het is de afgelopen weken stil geweest omtrent de cao-onderhandelingen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is! Inmiddels…

Heineken: Ledenvergadering

De leden van Heineken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale ledenbijeenkomst waarin de onderhandelingsdelegatie van De Unie/MHP…

Word gratis lid