De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Groothandel in Bouwmaterialen: 2e cao-overleg, nog geen spaan verder gekomen.

12 juni 2024

Op 12 juni heeft er een vervolgoverleg over jouw cao plaatsgevonden. Daarbij hebben de werkgevers hun ideeën over de nieuwe cao met ons gedeeld. Het was weer een overleg op hoofdlijnen en weinig concreet. Verder hebben we vooral gesproken over de werkafspraken die in de vorige cao stonden. Wij willen nu vooral snelheid, want de cao is al lang afgelopen, dus het wordt hoog tijd om tot goede afspraken te komen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Ja, ze willen graag iets doen met het loon, maar hoeveel en hoe is onbekend. Met name de verhoging van het minimumloon baart de werkgevers veel zorgen. Concreet komt het erop neer dat sommige loongroepen helemaal uit de cao moeten verdwijnen omdat deze onder het wettelijk minimumloon gaan komen per 1 juli. Wat ons betreft moeten we alle loonschalen verhogen op een manier waarbij alle loonschalen binnen het wettelijk minimumloon vallen. Dit gaat dan wel in totaal ruim 15% kosten, wat veel is voor de sector op dit moment. Over de vraag hoe we dit concreet op gaan lossen, is geen duidelijk antwoord gekomen.

Verder hebben we gesproken over de pilot nieuwe werktijdenregeling. De werkgevers willen graag de dagvensters verruimen zonder hier toeslagen voor te betalen. Dit vinden wij geen goed idee.

Ook willen ze de uitkering bij ziekte aanpassen. Het gaat dan over de berekening van het overwerk in de laatste 3 maanden. Deze wordt nu meegenomen in het ziektegeld, maar de werkgevers willen hiervan af. Ook dit vinden wij geen goed idee. De 80/90/100-regeling en de 80/80/100-regeling willen ze graag aanpassen, maar echt concreet zijn ze hierin nog niet geworden.

Verder willen ze afspraken maken over demotie in de cao. Zover zijn wij nog niet. Ook wij willen dit taboe eventueel doorbreken, maar dan wel op een goede manier waarbij de arbeidsvoorwaarden niet van de ene op de andere dag aangepast worden. Voorwaarde is dat het enkel en alleen op verzoek van de werknemer plaatsvindt. Ook hier is nog weinig concreets over gezegd.

Daarnaast willen de werkgevers een individueel keuzebudget invoeren waar alle bovenwettelijke vrije dagen inkomen. Ook het vakantiegeld en dergelijke komen hier dan in, zodat je eigenlijk een all-in-salaris krijgt. Als je een vrije dag wilt nemen, moet je deze uit dit budget financieren. Wij hebben aangegeven hier later eerst goed over door te praten en daar voorwaarden aan te verbinden.

Aan onze voorstellen zijn we nog helemaal niet toegekomen. Al met al was het een lange dag waarbij we veel hebben uitgewisseld zonder op enig moment echt concreet te worden. We hebben de werkgevers opgeroepen om voor het komende overleg over twee weken met concrete voorstellen te komen. De cao is inmiddels al lang afgelopen en het wordt nu wel hoog tijd om een nieuwe cao af te sluiten. De werkgevers hebben toegezegd concreter te worden en ook te reageren op onze voorstellen.

Ook afspraken over de nieuwe pensioenregeling lopen dwars door de cao-onderhandelingen heen. We zijn al maanden bezig om de huidige regeling om te zetten naar de nieuwe regeling, waarbij er zo min mogelijk voor jou verandert. En als er al iets verandert, moet het wel ten goede komen voor de deelnemers. We zijn hier al ver in gekomen, maar eigenlijk zouden we de premie willen verhogen om voor iedereen een nog betere pensioenuitkering te bewerkstelligen. Hierover word je binnenkort ook nog geïnformeerd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl  of bel 06-5252 2010.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid