De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Grafimedia: Nieuw pensioenstelsel

26 juni 2024

De vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgevers over een transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel voor het pensioenfonds PGB/Grafimedia. We leggen dit bereikte onderhandelingsresultaat ter stemming voor aan de leden met een Compleet of Extra lidmaatschap als deelnemer in het Grafimedia pensioenfonds.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In de afgelopen jaren is besloten over te gaan naar een nieuw pensioenstelsel. Dit was nodig omdat het oude stelsel niet meer voldeed en daarin beloftes leken te worden gedaan die niet waargemaakt konden worden. Daarom is men gaan studeren op een nieuw stelsel en zijn daar vorig jaar de laatste politieke besluiten over genomen. Maar nu moet gezorgd worden dat er goed en zorgvuldig wordt overgegaan van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel in een transitieplan. De vakbonden zijn samen met werkgevers al ruim 2 jaar bezig met de voorbereiding hiervan en dit heeft nu uiteindelijk geleid tot een onderhandelingsresultaat over dat transitieplan voor jouw pensioenfonds Grafimedia. Natuurlijk kunnen we hier pas definitieve afspraken over maken als onze leden daarmee akkoord gaan.

Belangrijkste afspraken

De nieuwe pensioenwet gaat niet meer uit van een toezegging op het moment dat je met pensioen gaat (die helaas de laatste jaren vaak niet waargemaakt kon worden doordat grote buffers moesten worden aangehouden en aan strenge regels moest worden voldaan), maar van de premie en het rendement daarop gedurende de periode waarin je opbouwt. De vakbonden hebben nu dusdanige afspraken gemaakt dat veel risico’s collectief worden opgevangen en de gelden in het nieuwe stelsel eerlijk worden verdeeld. Wat zijn de belangrijkste afspraken?

  • Collectief ‘invaren’ (meenemen) van opgebouwde rechten;
  • Compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie als de dekkingsgraad het toelaat;
  • Betere regeling voor premievoortzetting bij arbeidsongeschiktheid;
  • Goed nabestaandenpensioen voor weduwen/weduwnaars en wezen;
  • Gelijkblijvende premie van 22,7%. De verdeling tussen het werkgeversdeel en het werknemersdeel blijft gelijk.

Verder blijven gelukkig ook veel dingen hetzelfde. Deze afspraken zijn gemaakt voor 5 jaar. Als je de details wilt lezen, kun je hier het onderhandelingsresultaat lezen. En hier kun je het hele transitieplan lezen.

Wat vinden we ervan: positief advies

De Unie vindt dat er een goed resultaat ligt. Als we het afzetten tegen de inzet, hebben we veel punten binnengehaald en zijn we vooral blij dat we solidariteit hebben kunnen brengen in de nieuwe regeling. Ook het nabestaandenpensioen is nagenoeg gelijk (het wezenpensioen is zelfs beter) en geldt voor alle deelnemers, ongeacht de lengte van het dienstverband. Voor de huidige deelnemers geldt bovendien de zogenaamde eerbiedigende werking, wat wil zeggen dat de nabestaanden recht houden op het tot 1 januari 2027 opgebouwde nabestaandenpensioen, naast de nieuwe regeling. Verder blijft de regeling gelijk of is deze zelfs beter. We hebben het onderhandelingsresultaat met de kaderleden besproken en die geven de leden een positief advies om akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat. We adviseren je dus ermee in te stemmen. Het woord is nu aan de leden. Zij kunnen stemmen tot en met vrijdag 5 juli 2024, 12.00 uur.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kan je contact opnemen met mij  via gerard.van.der.lit@unie.nl

Gerelateerde berichten

Grafimedia: Eindbod werkgevers

Afgelopen dinsdag 14 mei was de ledenraad van de KVGO. Tijdens deze ledenraad hebben werkgevers, zoals al eerder aangegeven, eindelijk…

Word gratis lid