De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Grafimedia: Eindbod werkgevers

17 mei 2024

Afgelopen dinsdag 14 mei was de ledenraad van de KVGO. Tijdens deze ledenraad hebben werkgevers, zoals al eerder aangegeven, eindelijk formeel een eindbod vastgesteld. Een eindbod waarbij werkgevers aangeven uitgepraat te zijn met de bonden omdat er een te groot gat is tussen de voorstellen van de bonden en de werkgevers.

Word nu lid en stem over jouw cao!

 

Werkgevers hebben aangegeven dat dit het maximale is wat zij de medewerkers te bieden hebben. De werkgevers spreken zelfs van een “historisch” hoog loonbod. 10% loonsverhoging klinkt mooi. Echter, kijkend naar de looptijd van 24 maanden, is die 10% loonsverhoging in totaal geen echte compensatie voor het koopkrachtverlies dat de werknemers de afgelopen jaren hebben geleden. Laat staan dat er sprake is van een stukje koopkrachtverbetering.

Als bonden hadden wij een bod gedaan dat gebaseerd was op minimaal de reparatie van de koopkrachtverlies en nog wat extra. Want als we naar de koopkracht kijken van de afgelopen periode, sinds de laatste cao, hebben de werknemers keihard ingeleverd. Al met al een teleurstellend eindbod.

Het is wel het maximale dat de werkgevers willen bieden. Met veel praten en ludiek actievoeren bij de ledenvergadering van de KVGO hebben we de werkgevers dus niet kunnen overtuigen om een beter eindbod te doen. Het is nu aan de leden om hun mening over dit eindbod te geven. We leggen dit eindbod neutraal aan de leden voor. Hieronder het eindbod van werkgevers op hoofdlijnen:

Looptijd

De looptijd van de nieuwe cao is 24 maanden, van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026.

Loonsverhoging

Gedurende de looptijd van de cao worden de feitelijke uurlonen, dat wil zeggen de vast overeengekomen bruto uurlonen, verhoogd en wel als volgt:

  • Per 1 juli 2024 met 6%
  • Per 1 juli 2025 met 4%

Bedrijven die de loonsverhoging van 1 juli 2024 financieel niet kunnen dragen, krijgen eenmalig de gelegenheid om deze loonsverhoging deels in vakantiedagen om te zetten. Dit betekent dat werknemers die bij deze bedrijven werken in 2024 één dag extra vakantie krijgen en dat de werkgever op 1 juli 2024 in plaats van 6% loonsverhoging, 5% loonsverhoging betaalt. Op 1 januari 2025 wordt deze 1% te gelde gemaakt. De extra vakantiedag wordt in 2025 niet meer toegekend. In het eindbod staan nog meer zaken, maar bovenstaande onderwerpen zijn de belangrijkste.

Hoe nu verder?

De Unie gaat ervan uit dat haar leden prima in staat zijn om zelf te beoordelen of ze hiermee genoegen nemen of niet. Als je met dit eindbod kunt instemmen, prima. Zo niet, weet dan dat we met praten alleen helaas niet verder gaan komen. Dan zal er echt meer moeten gebeuren om de werkgevers op andere gedachten te brengen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen vóór 31 mei.

Word nu lid en stem over jouw cao!

 

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact met de belangenbehartiger Gerard van der Lit op.  Je kunt hem bereiken door een e-mail te sturen naar:  gerard.van.der.lit@unie.nl

Gerelateerde berichten

Grafimedia: Nieuw pensioenstelsel

De vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgevers over een transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel voor het pensioenfonds PGB/Grafimedia. We…

Word gratis lid