De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DSM: Uitkomst ledenraadpleging

18 maart 2020

 

Op 5 maart 2020 hebben de leden een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat. Een grote meerderheid van de leden heeft ingestemd met dit
cao-onderhandelingsresultaat.

Er waren veel opmerkingen over de Bedrijfs-AOW-regeling en resultaatbeloning. Volgens een deel van de leden is deze regeling te duur in verhouding met wat men hiervoor moet inleveren. Voor wat betreft de resultaatbeloning zijn sommige leden bezorgd over de toepassing van “C” target door hun managers. Volgens hen passen de managers dit niet altijd op een objectieve wijze toe tijdens de individuele beoordeling. De Unie heeft juist dit punt uitgebreid aan de orde gesteld tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen. Om die reden hebben wij met de werkgever afgesproken dat er advies van CEOD uitgaat naar werkgroep beoordelen/ontwikkelen met betrekking tot het aanscherpen van spelregels (inclusief Klachtencommissie). Hiermee zal de willekeur van een manager tijdens de individuele beoordeling, lastiger worden. De Unie zal deze opmerkingen opnieuw bespreekbaar maken bij het eerstvolgend regulier overleg met de werkgever.

Zijn er naar aanleiding hierover nog vragen, neem dan met mij contact op via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid