De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DSM – Terugkoppeling vierde ronde cao-onderhandelingen

30 januari 2020

Op 27 en 28 januari 2020 heeft De Unie voor de vierde keer onderhandeld met de werkgever over een nieuwe cao.

 

Ondanks alle inspanningen van De Unie is het helaas nog niet gelukt tot een akkoord te komen waarin De Unie zich zou kunnen vinden.

De Unie heeft na overleg met de (kader)leden afgelopen week, zowel in Limburg als Waalwijk, flinke stappen gezet in de richting van de werkgever om compromissen te sluiten voor een nieuwe cao. Bijvoorbeeld over de onderwerpen die hieronder staan vermeld.

  • De Unie is bereid in te stemmen met een cao met een looptijd van 24 maanden als de werkgever bereid is de lonen te verhogen, met ingang van 1 april 2020 met 1,75% en € 2.000, en per 1 april 2020 1,75% en € 1.500,- normatief in de loonschalen te verhogen.
  • We zijn bereid de door DSM voorgestelde wijzigingen in bonussystematiek te accepteren als de ”C” target voor alle loongroepen wordt afgeschaft. ”A” en “B” target met de OR af te spreken en een percentage (8%) voor resultaatbeloning vast te stellen.
  • De Unie is bereid de wens om de indexatie en de verhoging van de grens bij reiskosten voor woon-werk afstand los te laten mits de werkgever de medewerkers een eerste klas reizen toezegt wanneer zij overstappen van auto naar openbaar vervoer.

De reactie hierop van de werkgever was, zoals hier te lezen, helaas teleurstellend en weinig hoopgevend. DSM geeft aan dat zij bereid zijn om de loonsverhoging per 1 april 2020 in te voeren als wij akkoord gaan met een loonsverhoging van 1,75% structureel met een nominaal bedrag van € 1.500,- en 2,5% structureel in 2021.

Of wanneer we instemmen met het STI voorstel van DSM, dan is de werkgever bereid de  lonen per 1 april 2021 met 3% structureel te verhogen in plaats van 2,5%. Dit is naast de hierboven genoemde verhoging per 1 april 2020.

De werkgever is bereid om een bedrijfs-AOW met ons af te spreken die maximaal twee jaar geldig zou zijn, in plaats van 5 jaar vanaf 2021. Maar de financiering hiervan wil de werkgever niet alleen op zichzelf nemen. Volgens de werkgever moet dat door inverdieneffect van deze maatregel voor DSM en ook vanuit de loonruimte van de medewerkers komen. Zolang dat niet lukt zal de werkgever geen afspraken maken hierover.

De Unie gaf nogmaals heel helder aan dat deze regeling niet ten koste moet gaan van de loonruimte van alle medewerkers. Het gaat tenslotte om een heel beperkt aantal medewerkers dat hiervan gebruik kan maken.

De Unie is desondanks wel blij met de toezegging van de werkgever om een studie te doen naar “Mantelzorgers” binnen DSM om dit beter onder aan dacht te brengen bij iedereen. Alsook de bereidheid van de werkgever om de bijzonder verlofregeling gelijk te stellen, bij een sterfgeval in de 1e lijn (ouders, schoonouders en kind) aan de verlofregeling bij het overlijden van een partner. Dus, verhoging van 2 naar 4 dagen betaald verlof.

De rest van de reactie van de werkgever kun je hier lezen.

Al met al lopen de onderhandelingen erg moeizaam, met name door de houding van de werkgever. Hij is niet erg vrijgevig en als hij iets toezegt dan stelt hij veel voorwaarden hieraan die ten koste van de andere loonruimte gaat.  De Unie denkt graag met de werkgever mee en doet ook concessies, in overleg met de achterban, maar voor De Unie is inmiddels ook de uiterste grens bereikt.

De werkgever heeft ook De Unie gevraagd om volgende week dinsdag weer te komen onderhandelen. Ondanks dat De Unie weinig vertrouwen heeft dat de werkgever met iets nieuws zal komen gaat De Unie er wel naartoe, als een laatste ultieme poging, om alsnog samen tot een nieuwe cao te komen.

Dit is in het kort de weergave van de besprekingen in de vierde ronde van het cao-traject. We blijven de Unie-leden op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Zijn er vragen naar aanleiding hiervan, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Suat Koetloe, via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid