De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DSM: Terugkoppeling tweede ronde cao-besprekingen

10 januari 2020

Op 8 januari 2020 heeft de belangenbehartiger, Suat Koetloe, voor de tweede keer met de werkgever onderhandeld over een nieuwe cao bij DSM. Tijdens deze bijeenkomst heeft de werkgever zijn voorstellen voor een nieuwe cao aan de vakorganisaties gepresenteerd. Lees hier het aanbod van DSM. Tegelijkertijd heeft de werkgever ons laten weten dat zij met deze voorstellen zeer dichtbij een eindbod zitten. Met andere woorden, de werkgever wil nauwelijks praten over de voorstellen van de bonden die meer geld zouden kunnen kosten dan wat de werkgever nu in zijn voorstellen heeft opgenomen.

Voor De Unie zou dat kunnen betekenen dat wij van het merendeel van onze voorstellen, zoals we die in onze voorstellenbrief hebben opgenomen, zouden moeten afzien. De werkgever heeft al ons laten weten dat de volgende voorstellen van De Unie onbespreekbaar zijn, zoals welzijnsverlof van 5 weken per 5 jaar, verhoging van woon-werk vergoeding en reisafstand, gelijktrekken van verlofregeling bij sterftegeval 1e lijn en betaald verlof op 5 mei.
Dit is voor De Unie op dit moment onacceptabel en het is ook zeer ongebruikelijk dat de werkgever meteen bij de presentatie van de eigen cao-voorstellen de bonden bijna met een eindbod dreigt. Dat is volgens De Unie niet echt constructief en het geeft een verkeerd signaal af richting de leden dat de werkgever hun wensen niet helemaal serieus neemt.

Zoals ook uit de voorstellen van de werkgever is op te maken wil DSM een nieuwe cao voor 24 maanden en met de volgende loonsverhoging: per 1 juli 2020 2% en € 1.000,- (normatief, wordt opgenomen in de loonschalen zoals die in hun presentatie staat vermeld). En per 1 juli 2021 3%. Op deze manier pakt de loonsverhoging per loongroep anders uit. Lagere schalen zullen een hogere loonsverhoging hebben dan hogere loonschalen. De Unie is voorstander van een gelijke (percentage) loonsverhoging voor iedereen!

Alles bij elkaar opgeteld vindt De Unie dit voorstel van loonsverhoging van DSM niet voldoende. Dit ligt nog onder de landelijk gemiddelde cao-loonsverhogingen sinds afgelopen jaar. Dat ligt op dit moment ongeveer op 3,5% op jaarbasis. Daarom handhaaft De Unie het voorstel voor loonsverhoging van minimaal 4% op jaarbasis.
Ook wat opvallend is van de voorstellen van de werkgever, behalve wat wijzigingen in de percentages van A, B en C-targets, dat DSM de huidige bonussystematiek wil handhaven en sterker nog, nog meer afhankelijk maken van de business group en individuele medewerker. Dit ondanks alle signalen van de medewerkers, uit verschillende sites, dat zij graag een eenvoudige, begrijpelijke en uitvoerbare bonussystematiek willen hebben.

Volgens De Unie hebben deze wijzigingen geen enkel invloed op de eenduidigheid en begrijpelijkheid van de huidige bonussystematiek. Om die reden zal De Unie blijven pleiten voor een nieuwe bonussystematiek in de zin van een winstdelingsregeling met hetzelfde percentage voor iedereen.

De Unie waardeert het voorstel van de werkgever over de aanvulling van het inkomen tot 100% tijdens het geboorteverlof. Dit maakt het voor de medewerkers financieel minder zwaar om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Daarnaast gaan de voorstellen van de werkgever met name over de bestaande regelingen. Bijvoorbeeld Mychoice en de middelen die hiervoor in aanmerking komen uit te breiden en beter op individueel niveau toe te passen. Dit soort dingen leveren geen extra kosten voor DSM en zijn dus ‘een sigaar uit eigen doos’.

De voorstellen met betrekking tot de afbouw verlofdagen en verjaringstermijnen gaan voor De Unie ook te ver zonder dat er een goed en gedegen onderzoek naar wordt gedaan over wat het nut en de noodzaak van dit voorstel is. Daarnaast hebben dit soort voorstellen een negatieve impact op de flexibiliteit van medewerkers om te kunnen sparen voor bijvoorbeeld TOR-dagen.

Volgende week gaan we verder met de onderhandelingen. We houden onze leden op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid