De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DSM pensioen

11 juni 2020

Het pensioencontract tussen vakorganisaties en DSM loopt op 1 januari 2021 af. Daarom zijn we de gesprekken met DSM gestart om te komen tot een nieuwe pensioenovereenkomst. Daarbij hebben we in het achterhoofd dat er ook op landelijk niveau gesproken wordt over een totale vernieuwing van het pensioenstelsel.

Kostendekkende premie

Elk pensioenfonds in Nederland is gehouden aan een hele set van strenge regels waaraan de regeling moet voldoen om goedgekeurd te worden. Eén daarvan is dat het pensioenfonds (PDN) een kostendekkende premie moet vragen aan deelnemers. Op dit moment wordt er 24% van de totale loonsom betaald. Daarvan betaald DSM 18% en de werknemers betalen 6% van de pensioengrondslag. De premie moet voldoende zijn om in de toekomst jouw pensioen te garanderen. De premie gaat dus niet over het verleden. Op dit moment is met de huidige rekenregels 24% van de loonsom niet voldoende om de huidige regeling kostendekkend te laten zijn. DSM heeft al eerder aangegeven dat ze niet bereid zijn om nog meer te gaan betalen voor het pensioen. Dus als we de huidige regeling in stand willen laten zou dat betekenen dat er nog eens 4,5% van je loon extra betaald moet worden (je zou dan op dik 10% van het loon uitkomen). Mocht op dit moment de rente nog lager zakken dan zou dat nog verder gaan oplopen. In feite is er voldoende geld in het fonds maar de rekenregels (de methode hoe je pensioen in geld gewaardeerd wordt) worden door de overheid vastgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat de werknemers niet bereid zullen zijn om de loonsverhoging van dit jaar en wellicht nog een deel van het volgende jaar op te geven voor het pensioen.

Opbouwpercentage

Op dit moment bouw je elk jaar pensioen op. Dat doe je over een deel van je salaris (je salaris tot 110.000 – minus de franchise). De opbouw is per jaar 1.763 (1.763 x 40 dienstjaren = 70% van je gemiddelde salaris). In de nieuwe regeling willen wij voor een heel beperkte tijd (2 jaar maximaal) de opbouw verlagen naar 1,4%. Bij een volledige pensioenopbouw zou het dan worden:

1.763 x 38 = 66.99 plus 2 x 1,4% = 2,8 dus een totaal van 69,7% van je gemiddeld verdiende salaris. Hoe dat precies in geld uitpakt is per salarisgroep verschillend.

Jouw totaal opgebouwde pensioen wordt daarmee iets lager. Het kan natuurlijk zijn dat jij wel bereid bent om meer geld te betalen voor je toekomstige loon. Dat kan, het blijft dan wel beperkt tot 4,5% extra van je loon omdat je dan weer aan de maximaal fiscaal mogelijke regeling komt. Het kan echter zijn dat jij niet aan de fiscaal meest optimale regeling zit omdat je bijvoorbeeld geen 40 dienstjaren gaat werken, of misschien heb je bij een andere werkgever nog een deel pensioen opgebouwd wat niet fiscaal optimaal was. Wij leggen hier de algemene regel uit maar die kan op persoonlijk niveau nog wat anders zijn.

Pensioenakkoord

Vorig jaar heeft het kabinet met de sociale partners het zogenaamde pensioenakkoord gesloten. Daarbij hebben ze afgesproken dat het hele pensioenstelsel van Nederland op z’n kop gaat. Op dit moment is de lage rentestand het grote probleem van de pensioenfondsen. De fondsen moeten rekenen met een lage rekenrente. Omdat het echt gaat om hele lange termijn verplichtingen is dat heel erg onvoordelig. Dat zorgt ervoor dat de dekkingsgraden (de waardering van de totale pot met pensioengeld) laag zijn. Om te kunnen indexeren (zorgen dat de pensioeninkomens meegroeien met de inflatie) moet de dekkingsgraad boven 110% liggen. Als de dekkingsgraad 5 jaar achter elkaar onder de 100% zit, moet het pensioenfonds een herstelplan indienen en gaan korten op alle pensioenen. Dus voor de gepensioneerden maar ook voor de deelnemers die in de toekomst pensioen krijgen. De waarde van de totale pensioenpot daalt dan.

De indexatie/of korting wordt het eerste gevoeld door de mensen die nu met pensioen zijn. Voor hen stijgt alleen de AOW met de indexatie van de overheid maar hun pensioengeld staat al jaren op hetzelfde. Gelukkig is een korting ook nog niet nodig geweest.

Dat systeem is onhoudbaar, wij betalen in Nederland een flinke som met geld om zoveel mogelijk garantie te hebben op een welvaartvast pensioen. In de praktijk komt dat niet uit omdat er gerekend moet worden met regels die fijn zijn als de rentestand hoog is maar heel slecht als dat niet het geval is.

In het nieuwe pensioenakkoord veranderen een aantal zaken.  Er komt een regeling zodat mensen weer eerder kunnen stoppen met werken, per 1 januari 2020 (de Bedrijfs-AOW bij DSM). De rekenregels gaan op z’n kop en dat moet leiden tot een persoonlijker en transparanter pensioen.

Op dit moment wordt daar in Den Haag aan gewerkt. We weten dat er veel veranderingen aankomen maar we kennen op dit moment niet de volledige nieuwe spelregels. De overgangsdatum zal ook door de overheid aangegeven worden en als we dat allemaal precies weten kunnen we de regeling toekomstproof aanpassen. Uiteraard in overleg met onze leden.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid