De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

dsm-firmenich: Cao 204-2025

03 juni 2024

Per 1 oktober 2024 moet er – bij voorkeur – duidelijkheid zijn over de afspraken die zijn vastgelegd in de cao 2024-2025. De tweede cao voor dsm-firmenich in Nederland. Ook tijdens de looptijd van de huidige cao is er weer een bedrijfsonderdeel (inclusief de bijbehorende leden) uitgezwaaid. Het is zaak dat ook deze collega’s per 1 oktober duidelijkheid hebben over hun arbeidsvoorwaarden na 1 oktober 2024.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

“Wittebroodsweken” voorbij

Voor dsm-firmenich lijken de “wittebroodsweken” voorbij. In Nederland hebben we het nog over circa 1.700 medewerkers. Een volstrekt andere schaal dan het bedrijf met ooit 18.000 (of meer) werknemers. Nieuwe tijden, nieuwe kansen, ander bedrijf?

Ideeën over functiewaardering en loongebouw zijn in de achterliggende CEOD door de werkgever ter sprake gebracht.

Op basis van welke wijzigingsvoorstellen gaan we onderhandelen?

De historisch hoge inflatie die het cao-seizoen 2022-2023 bepaalde, lijkt achter de rug. De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan.

Wat valt er te verbeteren, te optimaliseren, toe te voegen en te regelen? Wat is voor jou bespreekbaar en wat absoluut niet? Waar valt over te praten, wat is dierbaar en wat is goud waard? Voor hoe lang willen we nieuwe afspraken maken? Hoe is het gesteld met de Duurzame Inzetbaarheid? Niet uitsluitend in het kader van Employability maar vooral en bovendien: in hoeverre houdt dsm-firmenich rekening met jouw vitaliteit?

Deel jouw ideeën en suggesties voor de nieuwe cao!

Laat het  de belangenbehartiger weten! Spreek je uit. Laat van je horen (en werf tussendoor nog een nieuw lid).

Deze grofmazige inventarisatie zal met de kaderleden besproken worden. Met de uitkomsten stellen we de voorstellenbrief op. Standaard is een looptijd van 12 maanden, met een voorstel om de lonen en salarissen per 1 oktober 2024 te verhogen met de inflatie + 1%. Voorts blijft Bevrijdingsdag (5 mei) als jaarlijks terugkerende feestdag op de verlanglijst staan.

Bijna 120 jaar duwen en trekken aan arbeidsvoorwaarden bij DSM heeft het pakket opgeleverd zoals we dat nu kennen. De dynamiek van dsm-firmenich anno 2024 ervaar je dagelijks aan den lijve. Daar hoort een degelijke cao bij.

Graag stellen wij iedereen in de gelegenheid om te laten weten hoe zij er tegenaan kijken. Wij doen dat in de vorm van deze uitvraag, waarbij je uiteraard de ruimte hebt voor opmerkingen. Je mag De ideeën en suggesties kunnen ook bij onze kaderleden worden ingeleverd. Als je reageert, vermeld dan in het onderwerp: dsm-firmenich – cao 2024-2025 – input.

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven, neem dan contact met de belangenbehartiger John Kapteijn op. Je kan contact opnemen per mail via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid