De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DSM: Cao-resultaat

06 maart 2020

Op 28 februari 2020 heeft De Unie opnieuw onderhandeld met de werkgever over een nieuwe cao voor DSM. Lange en moeizame onderhandelingen op deze dag hebben uiteindelijk geleid tot een eindresultaat. Het eindresultaat is hier te lezen. De werkgever heeft De Unie laten weten dat dit de maximale grens is en een verder overleg zal niet tot betere resultaten leiden.

Op basis hiervan beschouwt De Unie de uitkomst van de onderhandelingen als een eindresultaat of een onderhandelingsresultaat van de besprekingen tot nu toe. Het voldoet niet helemaal aan de verwachtingen van onze leden. Met name de hoogte van de loonsverhoging (meer procentueel minder nominale loonsverhoging) en afspraken over een nieuwe resultaatbeloning (STI), (afschaffen “C” target voor alle loongroepen). En de voorwaarde die door DSM wordt voorgesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de resultaatbeloning. Namelijk, de individuele beoordeling moet minimaal goed zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

De uitkomst van de cao-onderhandelingen is voor De Unie helaas minder positief dan we hadden verwacht. Daarom leggen wij dit resultaat neutraal aan de leden voor. Het afwijzen van dit resultaat zal niet automatisch leiden tot nieuwe onderhandelingen. Daarvoor moet je als lid, samen met de andere collega’s, bereid zijn om meer druk uit te oefenen op de werkgever om hem te dwingen opnieuw met De Unie om de tafel te gaan.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.  Direct na de sluitingstermijn zullen we de leden over de uitkomst informeren. Vanwege de huidige omstandigheden (Corona) zullen wij geen ledenbijeenkomst houden.

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid