De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

De Unie bij ING-bank

02 november 2020

Cao-onderhandelingen

Woensdag 28 oktober 2020 hebben de cao-werkgroepen Tijd en Plaats ongebonden werken, Flex-werkcode, Wellbeing en Craftsmanship hun adviezen aan cao-partijen en medezeggenschap gepresenteerd. De eerste onderhandelingen voor de nieuwe cao staan gepland voor dinsdag 3 en woensdag 4 november 2020. Kort daarna krijg je een terugkoppeling van mij hierover in een nieuwe ledenbrief.

Periodiek overleg

Op 30 september 2020 hebben de vakorganisaties periodiek overleg gehad met ING en een delegatie van de COR. Op de agenda stond een toelichting op het RFI-proces voor Document Services Leeuwarden door Hillie van der Veer. Jessica Bloom van de Rijksuniversiteit Groningen heeft ons ook bijgepraat over de pilot onbeperkt verlof. Mede door een interne vlog van Ruud van Dusschoten hebben heel veel ING’ers zich aangemeld voor de Nibud-training. De target van 750 deelnemers die vanuit de Collectief Maatschappelijke Uitkering (CMU) was gezet op het aantal aanmeldingen is ruim gehaald.

Pensioen

De dalende dekkingsgraden hebben effect op indexatie en opbouwkorting voor volgend jaar. Met een beleidsdekkingsgraad op 30 september 2020 lager dan 110% mag het ING CDC-fonds wettelijk geen indexatie verlenen. Meer info hierover vind je op de fondswebsite via https://ing.cdcpensioen.nl/nieuws/dekkingsgraden-per-september-2020-zijn-bekend. Bij een blijvend lage rentestand kan er wederom een opbouwkorting volgen in 2021. Met de huidige rentestand is de kostprijs van je pensioenopbouw dermate hoog, dat de pensioenpremie van 31,5% voor 2021 onvoldoende zou zijn om de opbouw te financieren. Houdt de berichtgeving hierover in de gaten via https://ing.cdcpensioen.nl/.

Reactie

Als je wilt reageren op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je mij bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-5252 2074.

Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling service center via 0345-851963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: Uitnodiging medewerkersbijeenkomsten

Kom naar de informatiebijeenkomsten Zoals je in het vorige ledenbericht hebt kunnen lezen, zijn vakorganisaties tijdens het cao-overleg van 19 januari…

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid