De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

De Goudse: Arbeidsvoorwaarden

04 maart 2020

De Goudse heeft een aantal jaren geleden de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers met een Tiel / Utrecht verleden eenzijdig aangepast. Deze aanpassing is destijds tegen het advies van De Unie ingevoerd. Voor veel leden van De Unie kwam de wijziging als een onaangename verrassing.

De Goudse heeft nu te maken met drie groepen medewerkers met een Tiel / Utrecht verleden.

  1. De groep medewerkers die naar de rechter is gegaan om toepassing van de eigen arbeidsvoorwaarden te eisen.
  2. De groep medewerkers die getekend heeft.
  3. De groep medewerkers die geen actie ondernomen heeft.

Daarnaast is er natuurlijk ook de grote groep medewerkers die geen Tiel / Utrecht verleden heeft en die geheel buiten deze kwestie staan.

De leden uit de eerste groep hebben juridische bijstand van De Unie ontvangen. De rechtszaak is tot een goed einde gebracht al was het natuurlijk jammer dat deze stap genomen moest worden. De Unie probeert nu (in nauw overleg met de betrokken leden) met De Goudse afspraken te maken over de laatste vraagpunten. We veronderstellen dat we snel tot een afronding kunnen komen.

De leden uit de tweede groep hebben enkele jaren geleden een keuze gemaakt. In juridisch opzicht zijn er waarschijnlijk weinig mogelijkheden om dit besluit terug te draaien. Uiteraard kan er een beroep worden gedaan op juridisch advies van De Unie indien je hier zekerheid over wilt hebben.

Tenslotte de leden uit de derde groep. Als je hiertoe behoort dan kun je nog steeds besluiten om de werkgever te vragen de overeengekomen wep/wing – en surplus regeling na te leven. Een zestal medewerkers heeft zich al gemeld bij De Goudse. Het bedrijf beraadt zich nog op een antwoord aan deze groep. Behoor jij tot de groep medewerkers die niet getekend en niet geprocedeerd heeft, dan kun jij nog steeds een keuze maken. Wil je hiervoor advies van De Unie dan kun je een beroep op ons doen. Heb je collega’s die geen lid van een vakorganisatie zijn en die nog twijfelen over hun besluit, dan kun je hen wijzen op de mogelijkheid om via Unie Direct juridisch advies en bijstand in te kopen bij De Unie.

De Unie heeft op maandag 2 maart 2020 samen met het FNV overleg gehad met de werkgever. In dit gesprek heeft De Unie aangegeven het belangrijk te vinden dat alle medewerkers zich gewaardeerd weten en dat de arbeidsverhoudingen door iedereen weer als normaal worden ervaren.

Ook hebben we besproken hoe de kwestie rond de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden zo efficiënt mogelijk kunnen afwikkelen. Het is belangrijk dat de focus van het bedrijf volledig wordt gericht op een gezonde bedrijfsvoering en groei. En op de ontwikkeling en toekomst van de werknemers.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie te delen met De Unie? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel mij op telefoonnummer 06-5252 2091.

 

[print_link]

Word gratis lid