De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CRV: Cao-overleg bij CRV vastgelopen

04 maart 2020
CRV

 

Op 2 maart hebben we een derde cao-overleg gehad met CRV. Dit overleg verliep net als de eerdere twee overleggen teleurstellend en het cao-overleg is voortijdig en voorlopig afgebroken.

 

Het overleg

We hadden afgesproken dat we eerst zouden kijken of er overeenstemming bereikt zou kunnen worden over de loonsverhogingen en dat we daarna pas de andere onderwerpen zouden bespreken. Aan die andere onderwerpen zijn we niet toegekomen. We hebben als vakbonden namelijk moeten constateren dat het verschil tussen de door ons gewenste loonsverhoging en met wat CRV te bieden had, groot is en dat er in elk geval op dat moment geen enkel zicht was op overeenstemming op de loonsverhogingen.

Het loon

De vakbonden hebben voorgesteld om de salarissen van de salarisgroepen tot en met 6 te verhogen met een verhoging zoals die nu gemiddeld in Nederland wordt afgesproken (ongeveer 3%). En voor de salarisgroepen daarboven hebben we aangegeven akkoord te kunnen gaan met een lagere verhoging, omdat in de vorige cao het maximum van deze schalen al aanzienlijk was opgetrokken.

CRV reageerde hierop met het voorstel van een cao voor 2 jaar en een verhoging van de salarissen met 1,5% in 2020 en 1,5% in 2021 en in 2021 nog een éénmalige uitkering van € 150,-.

Wij gaan uit van de goede en constructieve houding van CRV en we weten dat het bij elk loonvoorstel gaat om ‘serieus geld’. Maar dit bod van CRV beoordelen wij met een onvoldoende.

Hoe nu verder?

Na de reactie van CRV hebben de vakbonden gezegd dat verder onderhandelen op dit moment niet zinvol is en daarom hebben we aan CRV gevraagd om een eindbod op te sturen.

Dit eindbod gaan we dan eerst bespreken in de brede kadergroep. Snel daarna nemen we contact met de leden op. Het doel daarvan zal zijn om te bespreken hoe we tot acceptabele cao-afspraken kunnen komen. Afspraken die recht doen aan de inzet van de werknemers en ook wel degelijk rekening houden met de belangen van CRV (en haar leden) en met de ontwikkelingen in de sector.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail jan.admiraal@unie.nl of bel 06-5252 2048.

 

Gerelateerde berichten

CRV

CRV: Cao-onderhandelingen

Naast de recente enquête van de gezamenlijk vakbonden wil ik jouw input, als lid van De Unie, voor de nieuwe…

Word gratis lid