De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CRV: Cao-onderhandelingen

11 oktober 2022

Naast de recente enquête van de gezamenlijk vakbonden wil ik jouw input, als lid van De Unie, voor de nieuwe cao’s bij CRV van je vernemen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Onderhandelingen cao’s CRV en Monsternemers

Op 23 november 2022 gaan we van start met de onderhandelingen voor de nieuwe cao’s. Om de inzet voor deze onderhandelingen te bepalen, ontvang ik graag jouw ideeën en wensen daarover. Welke zaken in de huidige cao’s wil je wijzigen of mis je?

Reeds op basis van de gezamenlijke enquête verwacht ik dat we in elk geval voorstellen gaan doen op de RVU-regeling (= financiële ondersteuning om 3 jaar voor AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken), op het DI-budget en uiteraard op een loonsverhoging, koopkrachtbehoud/-verbetering.

Loon

Voor het bepalen van de loonvraag die we aan de directie gaan voorstellen maakt De Unie gebruik van een enquête op dit onderwerp alleen.

Ik, belangenbehartiger Jan Admiraal, wil je vragen deze enquête in te vullen: de CRV INKOMENS-ENQUETE.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen op dit belangrijke onderwerp kun je deze link ook sturen en/of verspreiden onder zoveel mogelijk collega’s die (nog) geen lid zijn van De Unie.

Deelname is geheel vertrouwelijk.

Reageer vóór 22 oktober 2022

Ik wil je vragen om vóór 22 oktober 2022 te reageren. Mail jouw ideeën over de cao naar: jan.admiraal@unie.nl. En …… vul ook de loon-enquête in!

Gerelateerde berichten

CRV: Update 1e cao-overleg

Op dinsdag 2 april was de eerste onderhandelingsronde met betrekking tot de nieuwe cao CRV en de cao CRV Monsternemers….

CRV: De cao 1 juni 2024

Onderhandelingen cao’s CRV en Monsternemers Op 2 april 2024 gaan we van start met de onderhandelingen voor de nieuwe cao’s….

Word gratis lid