De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Covestro: cao 2024-2025 ronde II

18 juni 2024

Op maandag 17 juni werd er tijdens ronde II weer onderhandeld over de afspraken in de cao 2024-2025. Niet alleen koopkrachtbehoud maar ook de verbetering van de koopkracht staat hoog op onze agenda. Net zoals duurzame inzetbaarheid, individuele opleidingsbudgetten, reiskostenvergoeding, verlaging van werkdruk, verlenging van het sociaal plan, en het tegengaan van tweedeling en uitsluiting in de cao. Deze punten zijn door de gezamenlijke werknemersorganisaties nog eens benadrukt richting Covestro.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Reactie van Covestro:

 • Benefitshop – uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden: Partijen zijn het eens over dit voorstel. De werkgever wil de invulling van de nadere afspraken graag afspreken met de OR. Voor werknemersorganisaties is dat nog geen gelopen race.
 • Werkdruk – Covestro vindt dit een lastig onderwerp en ziet het als een probleem van de werknemer zelf. Ook hier ziet Covestro een rol weggelegd voor de OR. Voor de locaties Zwolle en Waalwijk komt er een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) met aandacht voor werkdruk en sociale veiligheid. Voorstellen van werknemerskant werden echter niet besproken laat staan overgenomen. De werknemersorganisaties geven al jaren aan dat de werkdruk alleen maar toeneemt.
 • TOR – De werkgever wil de ingangsdatum van de TOR verschuiven naar 62 jaar (5 jaar voor AOW op dit moment). De werknemersorganisaties zijn niet overtuigd waarom dit nodig zou zijn.
 • Vakantiedagen in het jaar waarin met pensioen gaat – De werknemersorganisaties staan open voor het naar rato toekennen van verlofdagen in het jaar dat je met pensioen gaat. We hebben een ruil met het jaarlijks terugkeren van Bevrijdingsdag (5 mei) als feestdag voorgesteld. Dat wil Covestro niet.
 • WGA-hiaatverzekering – De werkgever wil de premie 50/50 verdelen terwijl de werknemersorganisaties voorstellen dat Covestro de gehele premie voor z’n rekening neemt.
 • Vrijwilligersdag (nieuw fenomeen) en Inzetbaarheidsdag – De werknemersorganisaties zijn van mening dat een dag te besteden aan vrijwilligerswerk nu ook al mogelijk is. Covestro trekt dit voorstel in.
 • Werkingssfeer – De werkgever knaagt aan de werkingssfeer van de cao: Covestro wil werknemers in VS2 En VS3 buiten de cao plaatsen. Dat staat haaks op het beleid van werknemersorganisaties. Covestro wil daarover graag overleg maar is er tot op heden niet in geslaagd de noodzaak uit te leggen, anders dan dat dat buiten Nederland ook niet zo is. Er zijn geen kaders en is dit dan het begin van andere categorieën die in de toekomst moeten volgen?
 • Sociaal plan – Covestro is bereid het sociaal plan met één jaar te verlengen. Daar verbindt Covestro wel een voorwaarde aan: Dat er een onderhandelingsakkoord komt. Een jaar is wat de onderhandelaars betreft te kort. En deze manier van onderhandelen stuit ons ook tegen de borst.
 • Structurele loonsverhoging – Het openingsbod van 2% werd verhoogd naar 2,5%. Dit bod ligt nota bene nog onder de inflatie zoals Covestro die inschat. Onvoldoende dus!
 • Als de voorwaarden onveranderd blijven. Dit is een indirect “Nee”, omdat het nog maar zeer de vraag is of duur, hoogte en fiscale faciliteiten ongewijzigd zullen blijven. Daarover steggelen de werknemers en de werkgevers op centraal niveau met de overheid.
 • Reiskosten Via kortste of via snelste route? Covestro hanteert graag de kortste route, ook al doe je er een uur langer over.
 • Verlofsparen – wil Covestro maximeren op 1000 uur.
 • Generatiepactregeling – DSM was met de TOR natuurlijk zijn tijd al ver vooruit. Pas veel later kwam de Generatie-pact-regeling. Covestro zegt de administratieve druk te willen verlagen en om die reden naar één regeling te willen. Werknemersorganisaties zouden de keuze graag aan de werknemer laten.
 • Transitietoeslag (uit de DSM-tijd) – deze compensatie staat onder druk. Covestro zou bijvoorbeeld willen stoppen met het indexeren van deze toeslag.
 • PSP – Verdeling zou eerlijker moeten volgens werknemersorganisaties. Covestro denkt daar anders over.
 • Opleidingen – Covestro is van mening dat het aanbod voldoende is en het budget is van de betrokken manager. Werknemersorganisatie hebben de zorg uitgesproken dat het een sluitpost wordt om kosten te reduceren. Uiteraard ook van belang om nieuwe medewerkers te behouden.

De werknemersorganisaties hebben ook hun zorg uitgesproken over het verplaatsen van functies naar Duitsland (het project CIRCLE: nieuw innovatiecentrum in Leverkussen), het werk blijft alleen de plaats waar en door wie, wordt anders.

Covestro en de vakbonden hebben een behoorlijke kloof te overbruggen. De mening van onze leden werkzaam bij Covestro is van belang voordat we verder kunnen onderhandelen. Ronde III op 2 juli 2024 is door de werknemersorganisaties om die reden opgeschort.

Hoe nu verder?

Wat zijn de Covestro-arbeidsvoorwaarden  waard en welke offers ben je bereid te brengen voor het behoud hiervan? Laat het de belangenbehartiger John Kapteijn weten door hem een email te sturen via john.kapteijn@unie.nl of neem deel aan de gezamenlijke ledenraadplegingen die nog zullen volgen. De leden ontvangen hierover nog nader bericht.

Gerelateerde berichten

Covestro: Cao 2024-2025

De leden zijn gevraagd om de belangenbehartiger John Kapteijn te voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen…

Covestro: Cao 2023-2024

De leden van De Unie bij Covestro hebben voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Dat hebben we de werkgever eerder deze week…

Word gratis lid