De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: pensioencontract

20 juni 2022

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de contractcatering, hospitality en inflight te komen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

Op 14 juni 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en contractcatering voor de derde keer overleg gevoerd over het te kiezen nieuwe pensioencontract. Bij de vorige bespreking hebben we een voorkeur voor het solidaire contract uitgesproken. Nu zijn we dieper ingegaan op de daarbij behorende solidariteitsreserve. Dit is een collectieve reserve waarmee risico’s tussen generaties gedeeld worden. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn beleggingsrisico’s, het inflatierisico of de verandering van de levensverwachting. De solidariteitsreserve kan bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van het risico op een lagere pensioenuitkering, de stabilisatie van uitkeringen nastreven of de risico’s delen tussen generaties.

Afhankelijk van welke risico’s je wilt afdekken en welk doel je ermee voor ogen hebt, is de solidariteitsreserve tot maximaal 15% van het pensioenfondsvermogen te vullen. Regel is wel dat het vullen en uitdelen van de solidariteitsreserve niet mag bijdragen aan onevenwichtigheid tussen de deelnemers (actieven, slapers en gepensioneerden) op de langere termijn. Deelnemers kunnen kort pensioen opgebouwd hebben omdat ze een bijbaantje in horeca of contractcatering hadden of juist voor wat langere tijd pensioen kunnen opbouwen. Dat levert verschillende belangen en keuzes op dus daar moeten we nog wel even goed naar kijken.

En dan de vraag hoe we de solidariteitsreserve financieel vullen? We beginnen immers met nul. Niet uit de huidige pensioenpremie, want die is daar simpelweg niet hoog genoeg voor. Het kan ook uit eventueel bovengemiddeld rendement op aandelen komen of een éénmalige onttrekking uit het vermogen van het fonds bij het omzetten van de huidige pensioenregeling naar het nieuwe pensioencontract. Dat heeft dan wel weer effect op de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Genoeg stof nog tot nadenken dus en daar gaan we op dinsdag 28 juni mee verder.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact wil hebben, dan kan je me bereiken via 06-5252 2074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid