De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: Pensioen, cao en RVU

12 september 2022

We zijn nu in onderhandeling over jouw pensioenregeling, maar veel hangt af van nieuwe wetgeving uit Den Haag. Goed nieuws is dat we de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) verlengen.  

Mis nooit meer updates over de contract-catering cao. Schrijf je nu gratis in!

Pensioen

Op vrijdag 2 september 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en contractcatering overleg gevoerd over het te kiezen nieuwe pensioencontract. In het overleg zijn we tot een aantal uitgangspunten gekomen met elkaar. Hieronder de opsomming ervan.

  • De nieuwe regeling is gebaseerd op het solidaire contract en is minimaal gelijkwaardig aan huidige regeling en waar mogelijk beter.
  • Uitkeringen aan pensioengerechtigden zijn van jaar op jaar zoveel mogelijk nominaal te beschermen. Pensioengerechtigden hebben weinig tot geen mogelijkheden te anticiperen op een inkomensdaling.
  • Pensioenpremie is bedoeld voor het persoonlijk pensioenkapitaal. De solidariteitsreserve wordt gevormd vanuit overrendement en wordt gebruikt om de uitkeringen aan pensioengerechtigden zoveel mogelijk nominaal te beschermen. Daarmee is de solidariteitsreserve in omvang te beperken.
  • Simpel houden van pensioentechniek zoals toedelingsregels en projectierendementen en pensioenadministratie via gebruik van de loonaangifteketen.
  • Invaren is in het algemeen in het belang van de deelnemers en het nieuwe pensioenstelsel met invaren maakt dat nauwelijks compensatie nodig is maar waar het schuurt, zijn deelnemers te compenseren.

Eind september spreken we verder over de solidariteitsreserve, methode van toedeling van rendementen aan leeftijdsgroepen en delen we inzichten over een nieuw nabestaandenpensioen. In oktober staan de onderwerpen arbeidsongeschiktheid en mogelijke compensatiecriteria op de agenda. Begin november gaan we met bestuur van het pensioenfonds in gesprek over het te voeren beleggingsbeleid, de te hanteren projectierendementen, toedelingsregels en kostenreserve. Eind november willen we het eens worden over te voeren pensioenregeling en deze voorleggen aan de verschillende achterbannen. Belangrijke voorwaarde is wel dat het wetgevingstraject is afgerond.

Cao

Het onderhandelingsresultaat is in april van dit jaar aan je gepresenteerd. Daarna was de stemming erover en werd in mei bekend dat de leden hebben ingestemd. Omdat we afspraken hebben gemaakt over de contractcatering, hospitality en inflight zijn we langer dan normaal bezig met de vertaling van die afspraken in nieuwe cao-teksten. We hebben al meerdere bijeenkomsten van de tekstcommissies gehad en naderen nu wel het einde. We zetten erop in om eind september of begin oktober tot een afronding te komen.

RVU

Vanaf de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 tot afgelopen 1 juli 2022 hebben 308 medewerkers een aanvraag gedaan. Daarvan zijn er 143 toegekend en zijn 6 aanvragen nog in behandeling. Aangezien er nog voldoende geld in het fonds is, hebben cao-partijen besloten om de RVU-regeling te verlengen tot 1 april 2024. Val je onder de cao contractcatering en zit je maximaal 36 maanden voor je AOW-datum? Dan kun je een RVU-uitkering aanvragen en mogelijk eerder stoppen met werken. De uitkeringsduur van de RVU is maximaal 36 maanden. Er geldt geen minimumduur. Wil je meer weten over de regeling? Kijk dan op www.ietsvoorjou.nu.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht, dan kan je me bereiken via 06-5252 2074 of via  emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Contractcatering: hospitality en inflight

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Contractcatering: Update

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Word gratis lid