De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: Pensioen

06 oktober 2022

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de horeca, contractcatering, hospitality en inflight te komen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

Op 26 september 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en contractcatering overleg gevoerd over het te kiezen nieuwe pensioencontract. We hebben het gehad over het beleggingsbeleid, solidariteitsreserve, nabestaandenpensioen en compensatiemaatregelen.

Als het gaat om het beleggingsbeleid hebben we besloten om gebruik te maken van lifecycle beleggen waarbij als je jong bent je ook meer risico hebt en dus ook meer rendement kunt krijgen. Hoe ouder je bent, hoe behoudender dit wordt omdat je minder jaren nog te gaan hebt tot aan jouw pensioen. Partijen willen geen gebruik maken van de mogelijkheid in het solidaire contract tot het opheffen van de leenrestrictie voor jongeren. De extra risico’s die daar bij kunnen ontstaan voor jongeren vinden we niet opwegen tegen de voordelen van hogere beleggingsopbrengsten.

Verder hebben we gesproken over de omvang solidariteitsreserve. Welk risico willen we afdekken en wat mag dat dan kosten? Partijen geven de voorkeur aan het afdekken van het risico op het dalen van de ingegane pensioenen door een vast (nominaal) bedrag te ‘garanderen’. Als we dit risico berekenen op de (toekomstige) populatie, dan hebben we een relatief lage reserve aan te leggen. Elk ander risico afdekken, vraagt om meer reserves en die moeten ergens uit worden gefinancierd. Dit kan komen uit de dekkingsgraad, premie of overwaarde van beleggingen. Voor partijen is premie al eerder uitgesloten. Zie ook de vorige ledenbrief met uitgangspunten.

Het nabestaandenpensioen is iets dat nog niet in de huidige pensioenregeling zit. Sociale partners zien dit in principe als een waardevolle aanvulling op de nieuwe pensioenregeling. Wel in het licht van de totale regeling en kosten en die hebben we nog niet helemaal in zicht.

Om te weten wat de eventuele compensatiemaatregelen voor het afschaffen van de doorsneepremie inhouden, hebben we eerst met elkaar de mogelijke effecten besproken. De omvang van het effect van de afschaffing van de doorsneesystematiek is geschat op 700 miljoen. Wij zijn nu aan het bekijken wat dit betekent voor de verschillende groepen deelnemers. Voor de ene groep lijkt er wat meer en voor de andere groep wat minder voordeel uit te ontstaan. Omdat we alles moeten toetsen aan het begrip ‘evenwichtig’, hebben we hier nog wel wat tijd aan te besteden.

Op maandag 17 oktober 2022 spreken we verder over de onderwerpen als arbeidsongeschiktheid en de mogelijke compensatiecriteria. Ook krijgen we nog een verdieping vanuit onze rekenmeesters op het beschermings-, projectie- en overrendement. Begin november gaan we met het pensioenfondsbestuur in gesprek over het te voeren beleggingsbeleid, de te hanteren projectierendementen, toedelingsregels en kostenreserve. Eind november willen we het eens worden over te voeren pensioenregeling en deze voorleggen aan de verschillende achterbannen. Belangrijke voorwaarde is wel dat het wetgevingstraject is afgerond per 1 januari 2023. Ze zijn er in Den Haag nu wel mee bezig maar vlot gaat het volgens mij nog niet. Daarentegen is het ook geen klein dossier om te behandelen.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben, dan kan je mij bereiken via 06-5252 2074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Contractcatering: hospitality en inflight

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Contractcatering: Update

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Word gratis lid