De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: onderhandelingen cao

28 april 2021

Vorig jaar 1 april 2020 is de cao-contractcatering verlopen. Dit viel samen met de eerste lockdown als gevolg van de coronacrisis. In de maanden voorafgaand aan dit moment waren vakorganisaties en werkgevers met elkaar aan de slag om de kaders voor een nieuwe cao te schetsen. Een cao die antwoord moest gaan bieden op de veranderende omstandigheden waarbinnen de sector zich bevond en bevindt; toenemende concurrentie vanuit de horeca, supermarkten (blurring), veranderende klanteisen en veranderende wensen en behoeften van werknemers (behoud huidig personeel en aantrekkelijkheid nieuw personeel).

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Effecten corona

De coronacrisis heeft de contractcateringsector zwaar geraakt. Een grote vraaguitval (thuiswerken, sluiting bedrijven, luchtvaart en instellingen) heeft geleid tot een forse krimp in de werkgelegenheid en veel bedrijven die worstelen om het hoofd boven water te houden. Ook voor medewerkers in de catering heeft dit veel betekend. Veel medewerkers moesten gedwongen de contractcateringsector verlaten. Anderen verkeerden/verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst. Dat heeft veel leed en verdriet teweeggebracht. Tegen deze achtergrond heeft het afsluiten van een nieuwe cao geen prioriteit gehad en is dit proces dan ook stilgelegd.

Korte – en middellange termijn

We zijn ondertussen ruim een jaar verder. Met de komst van de vaccins gloort er voorzichtig wat licht in de tunnel. Tegelijkertijd is de kans groot dat de tijden van voor de coronacrisis voor de sector niet terugkeren. De verwachting is bijvoorbeeld dat gedeeltelijk thuiswerken de norm wordt. Voor de korte termijn betekent dit helaas een voortdurende onzekerheid, maar ook op de wat langere termijn is het lastig te voorspellen wat er gaat gebeuren. Alle cao-partijen zijn zich daar zeer bewust van. Vooral ook wat het doet voor de mensen.

Tegen dit onzekere achtergrondscherm zijn cao-partijen gestart met een verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe cao. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • De korte termijn: wat hebben we nodig om de sector door de crisis te helpen.
  • De middellange en lange termijn: wat hebben we nodig om de toekomst van de sector te versterken en zeker te stellen en medewerkers perspectief te bieden. De omstandigheden van voor de crisis (concurrentie, blurring, klanteisen, wensen en behoeften werknemers) zijn immers niet verdwenen.

Verkennende gesprekken

De huidige tijd en de onzekere toekomst maakt het huidige cao-proces anders dan voorgaande jaren. Inmiddels hebben cao-partijen meerdere verkennende gesprekken gevoerd met als doel te komen tot nieuwe cao-afspraken. Werkgevers hebben aangegeven dat zij over een aantal zaken nieuwe afspraken willen maken in een zogenaamde cao catering 2.0. Het gaat hierbij onder andere om nieuwe structurele afspraken over onder andere functies, beloningen, arbeidstijden, opleiding/ontwikkeling en mobiliteit. Vakorganisaties zijn bereid om hierover overleg te voeren en willen iedereen (medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers) hierbij betrekken. Om vervolgens tot nieuwe afspraken te komen, waarbij ons uitgangspunt is dat de waarde van huidige cao-afspraken minimaal gelijk dient te blijven met eventueel nieuwe afspraken.

Vakorganisaties zijn bereid om voor de korte termijn de volgende afspraken te maken met werkgevers:

  • Ongewijzigd de huidige cao verlengen tot 1 april 2022.
  • Geen afspraak over loonsverhoging.
  • Voor nieuwe medewerkers die vanaf 1 juli 2021 in dienst komen, geldt een aangepaste jaarurennorm, waarbij het verrekenen van plus- en minuren niet per kwartaal maar per kalenderjaar plaatsvindt. Deze regeling voor nieuwe medewerkers geldt als proef die loopt tot 1 maart 2022. De uitkomst van deze proef wordt geĆ«valueerd en meegenomen bij afspraken voor een nieuwe cao contractcatering 2.0 die vanaf 1 april 2022 zal ingaan.
  • Over de zogenaamde cao 2.0 die vanaf 1 april 2022 zal ingaan, worden met werkgevers procesafspraken gemaakt gedurende de looptijd van de verlengde cao contractcatering tot 1 april 2022. De inhoudelijke invulling daarvan volgt dus nog en daar worden de medewerkers ook bij betrokken.

Vervolg

Op dinsdag 11 mei aanstaande gaan cao-partijen verder praten. Zoals het er nu naar uitziet, zouden we kunnen komen tot formele cao-afspraken. Als dit zo is, dan leggen wij dit uiteraard aan de leden voor.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Emanuel Geurts, via emanuel.geurts@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2074.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Contractcatering: hospitality en inflight

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Contractcatering: Update

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Word gratis lid