De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering, hospitality en inflight: een nieuwe update

07 juni 2022

Met deze nieuwsbrief informeer ik je over wat zaken rondom de nieuwe cao, de besprekingen over een nieuwe pensioenregeling en enkele wijzigingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao

Begin mei zijn de leden akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat en is er sprake van een nieuwe cao. De nieuwe cao is opgebouwd uit drie delen:

  • Deel A geldt voor huidige medewerker die nu al valt onder de cao Contractcatering.
  • Deel B – cao Hospitality – richt zich op nieuwe medewerkers en medewerkers die nu voornamelijk vallen onder de cao Horeca, maar waarbij deze werkgever zich aansluit bij de nieuwe cao Hospitality. Daarnaast is dit deel van toepassing op medewerkers die ervoor kiezen over te stappen van deel A naar deel B.
  • Onderdeel van de cao blijven ook de inflight-medewerkers. In de cao is een eigen onderdeel hierover opgenomen vanwege afwijkende omstandigheden en werkzaamheden.

De gemaakte afspraken worden verwerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra de tekst is vastgesteld, wordt dit digitaal aan de leden gestuurd.  De nieuwe cao wordt dan ook aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en algemeen verbindend verklaard. De loontabellen per 1 april 2022 zijn al wel beschikbaar en tal van andere cao-zaken op de website van de stichting Contractcatering.

Pensioen

In de vorige ledenbrief heb ik je over de pensioenwetgeving en pensioenen geïnformeerd. Op 2 juni 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en catering voor de tweede keer overleg gevoerd over het te kiezen nieuwe pensioencontract. We hebben aan de hand van een vergelijking gesproken over de verschillen en overeenkomsten tussen de twee pensioencontracten. Alle partijen lijken een voorlopige voorkeur voor het solidaire contract te hebben. Het pensioenfonds geeft ons de volgende keer (dinsdag 14 juni) cijfermatig inzicht in wat dit voor de pensioenregeling en deelnemers zou betekenen. Dan gaan we ook wat dieper in op de werking van de solidariteitsreserve en het invaren van de bestaande pensioenen.

Arbeidsomstandigheden

De Arbocatalogus fysieke belasting is volledig herzien en weer actueel. Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft hier goedkeuring aan verleend. Alles over de Arbocatalogus kan je vinden op de website.

Iedere werkgever is verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en daarbij een plan van aanpak op te stellen. Wanneer de werkgever gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument en er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, dan hoeft de werkgever de uitgevoerde RI&E niet te laten toetsen door een arbodienst of arbodeskundige. Sociale partners hebben besloten om geen verlenging aan te vragen voor de erkenning van het Branche RI&E-instrument. Dat betekent dat dit instrument niet langer wordt onderhouden. Werkgevers kunnen gebruikmaken van het RI&E-instrument van de eigen arbodienst of van een ander erkend RI&E-instrument. Meer over de RI&E is te vinden op de website

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je de belangenbehartiger, Emanuel Geurts, bereiken via 06-52522074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Contractcatering: hospitality en inflight

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Contractcatering: Update

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Word gratis lid