De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: Een update

19 oktober 2022

Pensioen

Op 17 oktober 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en contractcatering overlegd over het te kiezen nieuwe pensioencontract. We hebben het gehad over arbeidsongeschiktheid, mogelijke compensatiecriteria en het beschermings-, projectie- en overrendement. Een hoog beschermingsrendement beschermt de uitkering tegen wijzigingen in de rente. Dit is vooral prettig kort voor pensionering en past goed bij lifecycle beleggen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De huidige pensioenregeling kent premievrijstelling toe aan deelnemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn in de zin van de IVA. Bij volledige invalidering wordt ook de pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet. De nieuwe opzet is in de basis gelijk, echter met premievrijstelling van toekomstige premie i.p.v. toekomstige opbouw.

Bij het bepalen van de mogelijke compensatiecriteria gaan we vooralsnog uit van de situatie na het invaren van de huidige pensioenrechten in de nieuwe pensioenregeling. Met name in de horeca zijn er relatief korte dienstverbanden, dus het lijkt redelijk om dit ook in de berekeningen mee te nemen. Als uitgangspunt in de berekeningen voor eventuele compensatie nemen we de gemiddelden van de verschillende leeftijdscohorten medewerkers. Behalve als dit schrijnende situaties oplevert.

Begin november gaan we met pensioenfondsbestuur in gesprek over het te voeren beleggingsbeleid, de te hanteren projectierendementen, toedelingsregels en kostenreserve. Aangezien de behandeling van de nieuwe pensioenwet wat langer duurt, wachten we die uitkomst eerst af voordat we knopen doorhakken over te voeren pensioenregeling en deze voorleggen aan de verschillende achterbannen.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben, dan kan de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via 06-5252 2074 of via  emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid