De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: De Unie niet betrokken bij voorstellen CBR

05 juni 2020

Op 4 juni 2020 hebben de medewerkers van de directie een uitnodiging ontvangen voor een webinar. Eén van de onderwerpen die in het webinar besproken zal worden zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor het CBR. In de uitnodiging staat dat de voorstellen voortkomen uit een dialoog met de vakbonden en de ondernemingsraad (OR). Dit is onjuist!

Werkelijke gang van zaken

Op 23 april 2020 hebben de vakbonden en CBR via intranet een gezamenlijk bericht doen uitgaan naar alle medewerkers van CBR. In dit bericht is te lezen dat we in gesprek waren over hoe het CBR in financiële zin zo gezond mogelijk uit de coronacrisis wil komen. Op dat moment was er nog geen resultaat bereikt en werd het overleg opgeschort.

Inmiddels hebben we weer een tweetal keer met het CBR gesproken. Tijdens deze gesprekken hebben we gesproken over de voorstellen die de ondernemingsraad, op verzoek van de directie, aan het CBR heeft gedaan om financieel zo gezond mogelijk uit de crisis te komen. Deze voorstellen die door de ondernemingsraad als het maximaal haalbare worden beschouwd, zijn gebaseerd op eerdere voorstellen van de directie. Het overleg tussen vakbonden en CBR heeft echter, ondanks de input van de ondernemingsraad, wederom geen resultaat opgeleverd. Vakbonden hebben tijdens het overleg steeds aangegeven zich, op dit moment, niet in de voorstellen van de ondernemingsraad te kunnen vinden. Het CBR heeft er daarom voor gekozen om het overleg voorlopig op te schorten om de medewerkers te bevragen over de voorstellen van de ondernemingsraad. De medewerkers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen van de werkgever. Er zijn geen afspraken gemaakt hoe het daarna verder gaat.

Wij adviseren de medewerkers om tijdens het webinar en de enquête vooral een mening over de voorstellen van het CBR kenbaar te maken. De uitkomsten hiervan zullen ongetwijfeld met de vakbonden gedeeld worden.

Contact

Zijn er vragen over dit bericht, neem dan contact met de belangenbehartiger Gerard van der Lit op via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

CBR: Roosterproblematiek opgelost!

Naar aanleiding van onze brief aan de directie hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden, met ons kaderlid Martin van Straten in de…

Word gratis lid