De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: cao-onderhandelingen opgeschort

03 februari 2020

Afgelopen donderdag, 30 januari 2020, heeft De Unie samen met ’t Gilde en de FNV de onderhandelingen over de cao met het CBR voortgezet. Zoals wij in ons vorige bericht al hebben aangegeven zit er een groot verschil tussen de wensen van vakbonden en die van CBR. Helaas zijn die verschillen deze onderhandelingsronde niet veel kleiner geworden.

Het CBR blijft bij haar standpunt dat een loonsverhoging deels betaald moet worden met verslechteringen in uw arbeidsvoorwaarden. Zo wil zij nog steeds de 3-maands uitkering bij pensionering en de netto-onkostenvergoeding gebruiken om een beperkte loonsverhoging te bekostigen. De kloof is dus nog niet geslecht. Over het loon en de looptijd hebben we ook nog geen akkoord.

Vakbonden hebben het overleg opgeschort tot 11 februari 2020. Het CBR zal echt nog wel stappen moeten zetten om tot een acceptabel cao-resultaat te kunnen komen. In de tussentijd gaan wij met onze kadergroepen in gesprek om te kijken wat mogelijke vervolgstappen zijn en welke ruimte er nog is om de kloof mogelijk te overbruggen.

Zijn er vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief stuur mij, belangenbehartiger Gerard van der Lit, dan een e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl.[print_link]

Gerelateerde berichten

CBR: Roosterproblematiek opgelost!

Naar aanleiding van onze brief aan de directie hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden, met ons kaderlid Martin van Straten in de…

Word gratis lid