De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Start cao overleg ASML

30 oktober 2020

Tijdens de ledenvergadering van 16 oktober 2020 hebben wij stilgestaan bij de stand van zaken rondom het aanstaande cao-onderhandelingsproces bij ASML. In dat overleg heeft Suat Koetloe officieel afscheid genomen als jouw Unie vertegenwoordiger. Tijdens deze vergadering is de de nieuwe belangenbehartiger bij ASML, Sjerp Holteman, voorgesteld. In de vergadering hebben we de concept-voorstellenbrief gepresenteerd welke gebaseerd is op de uitkomsten van het DigiC onderzoek. We hebben de aanwezige leden meegenomen in het proces dat onlangs op gang is gekomen dat moet leiden tot een formeel overleg met ASML over de nieuw te vormen ASML-cao. ASML heeft de bonden uitgenodigd voor overleg en daar een aantal datumvoorstellen voor gedaan. Vrijdag 30 oktober is vastgesteld dat we maandag 2 november van start zullen gaan. De voorstellenbrief is daarna aan ASML gestuurd, welke je kunt vinden via deze link: voorstellenbrief ASML.

Wij zetten in op een constructief overleg waarbij de inzichten uit het onderzoekstraject leidend zullen zijn. In de onderhandelingen zal Sjerp ik samen optrekken met mijn collega Inge de Vries. Zoals inmiddels bekend, zal een te bereiken cao-resultaat worden gepresenteerd aan alle werknemers van ASML. De uitkomst van deze brede raadpleging bepaalt het uiteindelijke standpunt van De Unie.

Gerelateerde berichten

ASML: Start cao-overleg

De Metalektro-cao is inmiddels rond. Deze cao is ook op de medewerkers van ASML van toepassing. Dit heeft ASML ook…

Word gratis lid