De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ASML wil eigen cao

27 maart 2020

Zoals bekend zijn De Unie en ASML in gesprek over een bedrijfseigen ASML cao. Er zijn inmiddels twee ledenbijeenkomsten gehouden. Tijdens de eerste bijeenkomst op 10 februari is een toelichting gegeven op de gesprekken die wij met ASML hebben gevoerd en het proces dat wij zullen doorlopen in aanloop naar de aankomende cao-onderhandelingen.

DigiC

Tijdens deze ledenbijeenkomst hebben wij een toelichting gegeven op DigiC, een eigentijdse manier om tot een passende en gedragen cao te komen. De Unie werkt al een aantal jaar, aan steeds meer cao-tafels, met dit model. Voor meer informatie: www.digic.nl.

Onderdeel van de DigiC methodiek vormen de panelgesprekken met werknemers. Een aantal Unie-leden heeft ook deelgenomen aan deze gesprekken. De panelgesprekken zijn inmiddels allemaal afgerond en tijdens een telefonische (als gevolg van de corona maatregelen) vergadering op 18 maart hebben we de resultaten van deze panelgesprekken toegelicht aan leden die inbelden op deze vergadering.

Raadpleging

De volgende stap in het DigiC proces betreft een online raadpleging voor jou en je collega’s. Dit door middel van een survey, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2-Innervoice. De panelgesprekken zijn vertaald naar een vragenlijst die aan alle werknemers van ASML wordt gestuurd. Deze vragenlijst ontvang je op maandag 30 maart.

Voor De Unie zal de output van deze vragenlijst leidend zijn in de gesprekken met ASML over een bedrijfseigen cao. We roepen je daarom op om deze vragenlijst in te vullen.

De vervolgstappen

Na de sluitingsdatum van de vragenlijst op 17 april, zal het onderzoeksbureau een voorlopige rapportage maken. Deze wordt vervolgens gepresenteerd aan panels van werknemers waarna de definitieve rapportage wordt opgemaakt. Deze rapportage wordt vervolgens met iedereen gedeeld (werknemers, vakbonden, ondernemingsraad (OR) en ASML).

Tijdens de onderhandelingen zal De Unie met het rapport als uitgangspunt onderhandelen met ASML over de cao.

Alle vakbonden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de cao-onderhandelingen. Zodra er een

akkoord is bereikt over een nieuwe cao, dan zal dit akkoord worden voorgelegd aan álle werknemers. De Unie zal alleen een handtekening zetten onder de nieuwe cao als een meerderheid van de medewerkers daar positief op heeft gereageerd.

Vragen?

Voor onze leden zullen we, zoals ook de afgelopen twee keer, bijeenkomsten (voorlopig digitaal) blijven organiseren in de komende periode. Dit doen we zodat wij je goed kunnen blijven informeren over alle stappen, de inhoud, en met jou in gesprek kunnen blijven over vragen, zorgen en suggesties. Uiteraard kun je als lid in de tussentijd individueel op elk moment bij ons terecht voor al je vragen, of dat nu over de cao gaat of over jouw persoonlijke situatie.

Met vriendelijke groet en blijf gezond!

Suat Koetloe

Gerelateerde berichten

ASML: Start cao-overleg

De Metalektro-cao is inmiddels rond. Deze cao is ook op de medewerkers van ASML van toepassing. Dit heeft ASML ook…

Word gratis lid