De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao en sociaal plan Aegon

01 juli 2020

De afgelopen weken hebben de cao-partijen (De Unie, andere vakorganisaties en jouw werkgever) intensief overlegd over de nieuw af te sluiten cao. Partijen zijn elkaar op vele punten al genaderd. Tegelijkertijd is er nog iets meer tijd nodig om alle onderwerpen goed te kunnen behandelen en het met elkaar eens te worden. Dat betekent dat partijen tijdens de vakantieperiode nog in gesprek blijven om alles te completeren.

De huidige cao loopt af per 1 juli 2020. Het ziet er dus naar uit dat er dan nog geen nieuwe cao ligt. De afspraken uit de huidige cao blijven nog maximaal één jaar van kracht. De Unie wil uiteraard veel sneller wel een onderhandelingsresultaat aan jou voorleggen. Ook het huidige sociaal plan loopt af per 1 juli 2020. Het sociaal plan kent echter geen nawerking. Wel is in het sociaal plan vastgelegd dat alle adviesaanvragen, ingediend vóór 1 juli 2020 nog onder de werking van dit sociaal plan vallen. Aegon heeft toegezegd de adviesaanvraag voor de reorganisatie bij KNAB uiterlijk 30 juni 2020 in te dienen, zodat de personele gevolgen onder het huidige sociaal plan wordt afgewikkeld. Ook is er al een afspraak gemaakt dat alle uit Papillon voortvloeiende adviesaanvragen onder de werking van het huidige sociaal plan vallen. Dit betreft de Papillonadviesaanvragen die tot en met 31 december 2021 worden ingediend.

Omdat deze afspraken zijn gemaakt, denkt De Unie dat het verantwoord is om iets meer tijd te nemen voor het overleg en hoopt de onderhandelingen over een of enkele weken af te ronden.

Agenda

Het volgende cao-overleg is op donderdag 9 juli 2020.

Contact

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, neem dan telefonisch contact met mij op. Je kunt mij bereiken via het e-mailadres inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid