De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao ASML

04 november 2020

Op maandag 2 november 2020 is het cao-overleg over een eigen cao voor ASML van start gegaan. Voor het overleg zijn alle vakorganisaties die betrokken zijn bij ASML uitgenodigd. Helaas was De Unie de enige bond die aan vakbondszijde vertegenwoordigd was. In het overleg hebben ASML en De Unie haar voorstellen toegelicht en stonden de resultaten van het DigiC-onderzoek waar meer dan 7.000 ASML-ers aan hebben meegedaan centraal.

Inhoud

ASML heeft nogmaals beargumenteerd waarom men met een eigen cao een integraal arbeidsvoorwaardenpakket wil introduceren. ASML heeft benadrukt dat de eigen cao maatwerk mogelijk moet maken. De eigen cao moet aansluiten bij de wensen van de medewerkers, een internationaal karakter hebben en ASML als aantrekkelijke werkgever op de internationale arbeidsmarkt positioneren. Daarnaast zal de cao makkelijk toegankelijk moeten zijn. De cao-voorstellen van ASML zijn gebaseerd op zowel de uitkomsten van het DigiC-traject als op de kernwaarden van ASML (Care, Collaborate en Challenge).

ASML heeft op hoofdlijnen de volgende voorstellen gedaan:

  • Balans werk/privé: Onderdeel hiervan is de introductie van een kortdurend Generatiepact voor meer salaris- en leeftijdsgroepen. In dit verband hecht ASML sterk aan het doorbreken van leeftijdsgrenzen in de meer traditionele arbeidsvoorwaardelijke instrumenten waarmee de balans werk-privé voor meer leeftijdsgroepen beschermd wordt.
  • Waardering en beloning: ASML heeft geen concreet voorstel gedaan, maar wel aangegeven dat men de wens heeft om naar een concurrerende beloningssystematiek over te gaan dat wereldwijd gelijkluidend is.
  • Duurzame inzetbaarheid: Dit thema ziet men als een meerjarenprogramma met als doel te komen tot een integraal verankerd beleid op dit gebied. Onderdeel hiervan kan zijn de inrichting van bijvoorbeeld een mobiliteitscentrum

Tevens is door ASML bevestigd dat:

  • De waarde van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket in de ASML-cao minimaal gelijk zal zijn aan de huidige arbeidsvoorwaarden;
  • de winstuitkering onveranderd blijft;
  • de ambitie is om werknemers zelf keuzes te kunnen laten maken binnen hun arbeidsvoorwaarden.

De voorstellen van ASML kun je hier lezen.

Wij hebben eveneens onze uitgangspunten en voorstellen nader toegelicht.

Samengevat zijn onze uitgangspunten:

  • De eigen ASML cao kent ten minste een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket aan het huidige;
  • salarisverhoging en looptijd cao afhankelijk van de te maken afspraken;
  • werknemers krijgen meer zeggenschap over hun arbeidsvoorwaarden.

Onze voorstellen kun je hier nog eens nalezen.

Vervolg

Er staat een vervolgoverleg gepland op dinsdag 10 november.

Vragen?

Als je vragen hebt, neem gerust contact met Sjerp Holterman op via sjerp.holterman@unie.nl of bel 06-5252 2030.

 

Gerelateerde berichten

ASML: Start cao-overleg

De Metalektro-cao is inmiddels rond. Deze cao is ook op de medewerkers van ASML van toepassing. Dit heeft ASML ook…

Word gratis lid