De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Canon Production Printing: update

30 mei 2024

Na een aantal onderhandelingen met Canon Production Printing zijn wij helaas niet tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Daarom heeft Canon Production Printing besloten om een eindbod te doen. In dit bericht informeren we je over de belangrijkste onderwerpen en details van dit eindbod, lees het hele eindbod hier.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Looptijd & loon

Een cao van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

 • 1 januari 2025 een loonsverhoging van 3%, met een bodem van € 150,-.
 • 1 juli 2025 een loonsverhoging van 1%.
 • 1 november 2025 een loonsverhoging van 1%.

Wat hadden we ook alweer voorgesteld

De Unie heeft voorgesteld om een cao af te spreken met een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025. Wij pleiten al jarenlang voor een koopkrachtverbetering voor de werknemers waarvoor wij cao’s afsluiten. Dit doel willen wij bereiken door in te zetten op koopkrachtbehoud en een koopkrachtverbetering van 1% per jaar bij het formuleren van de loonvraag. De Unie zou graag de pensioenschuif van € 60,-, zoals die over de looptijd van de huidige cao is uitgevoerd, structureel maken. Dit in combinatie met de Macro Economische Verkenningen van september 2023 en de gerealiseerde loonstijgingen uit de cao Canon Production Printing over de afgelopen jaren, brengt ons tot een loonvraag van 5,5%

Wat vind wij van de looptijd en loon

Voor een cao van 1 jaar, hadden wij een loonvraag van 5,5%. Deze loonvraag zorgde voor koopkrachtbehoud en koopkrachtverbetering in een looptijd van 1 jaar. De werkgever wilde graag een langere looptijd afspreken. Daar stonden wij niet negatief tegenover, maar dat heeft wel impact op de gestelde loonvraag. In combinatie met de looptijd en de ontwikkelingen in de cao Metalektro, hadden wij graag een hogere loonsverhoging teruggezien.

Cao Metalektro

De cao Metalektro is van belang in verband met de dispensatiekarakter van de cao van Canon Production Printing. Voor de dispensatie is het van belang om minimaal gelijkwaardig te zijn op onderdelen aan de cao Metalektro.

Afbouw tijdelijke maatregeling pensioen premie (pensioenschuif)

In de huidige cao is tijdelijk een uitkering afgesproken van € 60,- bruto per maand. Deze afspraak was tot 30 juni 2024. Deze tijdelijke maatregeling wordt dit jaar (2024) doorbetaald tot en met 31 december 2024. In 2025 zal deze maatregeling niet meer van toepassing zijn.

Reiskostenvergoeding

Met ingang van 1 januari 2025 zal de reiskostenvergoeding worden opgenomen in de cao. Op dit moment is het nog geregeld in het Handboek Arbeidsregelingen. Vanaf nu zal dit een cao-onderwerp zijn dat aan de onderhandelingstafel wordt besproken. Het volgende zal veranderen voor jou;

 • Vanaf 1 januari 2025 zal de tegemoetkoming worden verhoogd naar € 0,21 per kilometer.
 • Vanaf 1 januari 2026 zal de tegemoetkoming worden verhoogd naar € 0,23 per kilometer.

RVU (regeling vervroegd uittreden)

Nieuw is een Regeling Vervroegd Uittreden voor mensen in ploegendiensten, volcontinue-dienst en consignatiedienst. Door een hogere salarisgrens dan in de cao Metalektro kunnen meer mensen hiervan gebruikmaken.

80/90/100 (generatiepact/ seniorenregeling)

Er komt een aanvulling op de huidige seniorenregeling in de cao voor medewerkers die in de ploegendienst en volcontinu dienst werken. Zij kunnen 72 maanden voor hun AOW-leeftijd 80/90/100-regeling.

Voor de overige medewerkers is de huidige regeling beter dan Metalektro. Iedereen kan er gebruik van maken, want er is geen salarisgrens zoals in de Metalektro.

Overige afspraken

 • Rouwverlof; Het rouwverlof voor medewerkers die een direct gezinslid (partner, kind) verliezen, wordt uitgebreid tot tien dagen betaald buitengewoon verlof.
 • Consignatievergoeding; Voor de tijd dat een medewerker oproepbaar is, maar nog niet daadwerkelijk hoeft te komen, zal er een minimumvergoeding van € 25,- bruto per uur worden betaald. De vergoeding van de daadwerkelijke opkomsttijd zal ongewijzigd blijven.
 • Stagevergoeding; Vanaf 1 juli 2024 zullen alle stagiairs een bruto stagevergoeding van € 500,- per maand ontvangen. Deze vergoeding is ongeacht de opleidingsniveau en het doel van de stage.
 • Employability: Iedere medewerkers krijgt vanaf het moment dat zij of hij drie jaar werkzaam is, de mogelijkheid om een vergoeding van € 1.000,- bruto per drie jaar te investeren in zijn of haar duurzame inzetbaarheid.
 • Studie afspraken: In de looptijd van de cao, zullen de cao-partijen onderzoek doen naar een drietal ontwerpen (salarismethodiek, studie naar ploegendienstmodellen en arbeidsmarkt- en ontwikkeling).

Hoe nu verder?

Om tot een cao te komen, moeten de leden van alle drie de vakbonden instemmen met het eindbod. De onderstaande twee scenario’s zijn van toepassing;

 1. Het merendeel stemt in: dan is er een cao die nog getoetst gaat worden op gelijkwaardigheid.
 2. Het merendeel wijst het eindbod af: er is geen cao. Opnieuw onderhandelen of direct over naar de cao Metalektro.

In de huidige cao Canon zijn ook afspraken opgenomen die beter zijn dan de cao Metalektro. Tijdens de ledenmeeting van afgelopen maandag 27 mei zijn daar vragen over gesteld, bijvoorbeeld over de 13e maand. Als de cao van Canon afloopt, geldt in principe dat de normatieve bepalingen (zoals de 13e maand) blijven nawerken (= onderdeel zijn geworden van de arbeidsovereenkomsten). Als vervolgens de cao Metalektro wordt toegepast, geldt dat plussen boven de cao Metalektro in stand blijven, omdat de cao Metalektro een minimum cao is.

Wat vind jij?

Er ligt een eindbod van Canon Production Printing, daarom zijn wij benieuwd naar de mening van de leden. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met vrijdag 21 juni 2024, 13.00 uur.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Wicher van der Hoef via email wicher.van.der.hoef@unie.nl of bel 06-5252 2023.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid