De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Beroepsgoederenvervoer: Eindbod en nu stemmen

17 oktober 2022

Graag praat ik, Edith Werger (belangenbehartiger), je bij over het eindbod dat werkgevers afgelopen vrijdag in de derde onderhandelingsronde deden. In deze link tref je het eindbod aan.

Schrijf je gratis in als light-lid en ontvang altijd al jouw cao-nieuws!

Kloof van 5,5%

De Unie heeft in haar voorstellenbrief de inflatiecorrectie plus 1% gevraagd, dus 13% op dat moment. Op het moment van dit schrijven is de inflatie alweer hoger, maar de verwachting is toch dat deze de komende tijd weer (fors) afneemt. Werkgever begon met 5% en is uiteindelijk geëindigd op 7,5% structurele loonsverhoging per 1 januari 2023. Werkgever zit dus 5,5% onder het door ons gevraagde loon. In de voorstellenbrief hebben we aangegeven niet daadwerkelijk te verwachten dat werkgevers met 13% over de brug zullen komen in deze barre bijzondere tijden. Simpelweg dat kunnen ze niet, want dan kunnen ze wel inpakken en de werknemers dan ook. Maar daar staat tegenover dat jij ook jouw rekeningen moet betalen en het feit, dat je eigenlijk ook al de afgelopen jaren achterbleef met jouw salaris in vergelijking met de andere beroepen die je ook zou kunnen verrichten. Ook zonder de hoge inflatie was dit keer een echt hoge loonsverhoging op zijn plaats.

Snelheid van handelen is geboden

Werkgevers voelden heel erg sterk de druk om spoedig met een resultaat te komen, omdat men ervan uitgaat de hogere loonkosten nu nog wel aan de klanten door te kunnen berekenen. Maar hoe meer tekenen van een recessie zich aandienen des te moeilijker wordt het om een hoge loonsverhoging door te berekenen. Snelheid is dan ook wel geboden, daarom wil werkgever nu een hoog loonbod doen zodat snel een cao kan worden afgesloten. Maar heel belangrijk hierbij is, dat dan ook direct gestart wordt met de vernieuwingsagenda waarbij al het andere dat in de loop van 2023 tot september besproken wordt waarbij bindende besluiten worden genomen. Die zijn dan terug te vinden in de cao voor 2024.

Snelheid oké, maar geeft onze achterban vertrouwen door meer goodwill te kweken.

De Unie kan zich wel vinden in deze werkwijze en heeft aangegeven dat het teken van goodwill (te weten betaling van de scholing code 95 en het TCVT-certificaat) goed is opgepakt, maar dat het voor onze achterban te weinig overtuigend zal zijn. Doe op zijn minst nu al iets aan de grootste irritaties van werknemers namelijk zorg voor een woon/werkverkeer vergoeding en schaf op zijn minst het automatisme van de staffelpauzes af! Een woon/werk vergoeding is aangeboden, helaas met een aftrek van de eerste 10 kilometer en de vraag omtrent de staffelpauze is zonder beargumentering zondermeer afgewezen.

Kan het eindbod van werkgever de ontbrekende gevraagde 5,5 % overbruggen?

We hebben immers al in de voorstellenbrief gezegd dat we de overige punten beslissend achten voor het dichten van deze kloof tussen onze vraag en het aanbod. Bij deze handelwijze past een 1 jarige cao.

De € 250,- bruto naar rato dienstverband is leuk, maar zet geen zoden aan de dijk, zie het als een beetje goodwill. Met de vergoeding reiskosten ben ik blij, maar de ontbrekende 10 kilometer zal bij de vernieuwingsagenda weer aan de orde moeten komen. Het gegeven argument (milieu) slaat nergens op. Wij willen bij de vernieuwingsagenda de wijziging dat als je reistijd minder dan 10 kilometer is je geen reiskosten vergoed krijgt. Maar als je 20 kilometer van je werk af woont je gewoon 20 kilometer vergoed krijgt. De vergoeding van alle verplichte scholingsuren juichen wij toe. Het verlagen en het mogelijk op korte termijn afschaffen van het discount voormalige KNV-bedrijven juichen wij ook toe.

De gezamenlijke toekomstagenda vinden wij erg goed en heel belangrijk. Al onze punten die wij nu in de voorstellenbrief hadden en de punten welke wij voornemens waren in 2023 in de voorstellenbrief op te nemen komen hierin uitvoerig aan bod en zullen in de cao 2024 dan een feit zijn. Onze huidige cao is erg ouderwets en kan dan in een keer totaal vernieuwd en verbeterd worden. De wil van alle cao-partijen hiertoe is aanwezig. Met de fiscale verrekening vakbondscontributie laat werkgever weer een stukje goodwill zien.

Schrijf je gratis in als light-lid en ontvang altijd al jouw cao-nieuws!

Jij bent aan zet

Voor De Unie is de kloof van 5,5% niet overbrugt. Daarom is er wat ons betreft zeer zeker geen principeakkoord. Maar eerlijk is eerlijk het bod mag wel redelijk genoemd worden in combinatie met hetgeen nu al is toegezegd en hetgeen wat de vernieuwingsagenda gaat opleveren. Alle cao-partijen hebben hier vertrouwen in. De Unie zal jou dan ook in de komende tijd constant op de hoogte houden en jouw mening vragen bij en over de vernieuwingsagenda. Voor ons is de kloof voor meer dan de helft overbrugt en daarom leggen wij dit eindbod positief voor.

(Terzijde: De term eindbod vind ik in deze onderhandeling niet echt passend. Bij een echt eindbod zou ik altijd een negatief stemadvies geven. Werkgever bedoelde hiermee meer een laatste bod om een cao met een korte klap te kunnen geven of anders weer een lange cao-onderhandeling, waarbij alle onderwerpen uitvoerig besproken worden maar het loonbod wel veel lager zou worden).

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.  Zij kunnen stemmen tot 31 oktober 2022, 12.00 uur. 

Contact

Heb je vragen over nieuwsbrief neem dan contact op met mij via edith.werger@unie.nl of bel 06-5252 2054.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Beroepsgoederenvervoer: Eindbod

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Beroepsgoederenvervoer: Tweede ronde 3%

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind…

Word gratis lid