De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Athora: update pensioen

18 februari 2022

In het nieuwe jaar hebben we de pensioenonderhandelingen weer opgepakt. We hebben op basis van het personeelsbestand een groot aantal berekeningen laten maken om een goede inzage te krijgen hoe onze huidige CDC-regeling zich verhoudt ten opzichte van de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling (de twee regelingen binnen het nieuwe pensioenakkoord). We zien een ontwikkeling in de rente die leidt tot een hogere opbouw. Deze opbouw is de afgelopen jaren fors verlaagd. Een reden om kritisch te kijken naar de regeling zoals die nu bestaat en te onderzoeken, welke alternatieven er zijn.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoewel de vakorganisaties een voorkeur hebben voor de solidaire premieregeling, erkennen wij de wens van de organisatie en groot deel van de medewerkers (voortkomend uit de poll onder medewerkers afgelopen jaar) voor keuzevrijheid in het kader van hoogte pensioeninleg en mate van risico, wat aansluit bij de flexibele premieregeling. In de berekeningen zien we ook dat de flexibele premieregeling naar verwachting iets meer pensioenkapitaal genereert dan de solidaire premieregeling waar een deel in een buffer wordt ingelegd om eventuele negatieve schokken op te vangen. Het opvangen van eventuele negatieve schokken is een belangrijk punt voor de vakorganisaties. Toch is er vanuit de vakorganisaties een beweging gemaakt om gezamenlijk te onderzoeken hoe een eventuele flexibele premieregeling eruit zou kunnen zien. Belangrijk punt hierbij is ook dat we gezamenlijk streven naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2023 terwijl een overgang naar een solidaire premieregeling nog enkele jaren op zich zal laten wachten onder andere door achterblijvende regelgeving.

Onderwerpen die we de komende tijd gaan bespreken zijn:

  1. Hoe zien de lifecycles binnen een flexibele premieregeling eruit?
  2. Welke faciliteiten moeten er komen om als medewerker een juiste keuze te maken voor een lifecycle?
  3. Welke premie (werkgever/werknemer) past hier dan bij?
  4. Wat betekent dit voor het al opgebouwde pensioen bij onder andere het huidige pensioenfonds SNS Reaal?
  5. Welke mogelijkheden zijn er voor de uitkeringsfase, waarbij ook een collectief tot de mogelijkheden behoort?
  6. Wat zijn de uitvoeringskosten voor een regeling?
  7. Welke keuzemogelijkheden en flexibiliteit bieden wij aan?
  8. Welke uitvoerder gaat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2023 uitvoeren?

Kortom nog genoeg onderwerpen waarin Athora en de vakorganisaties tot overeenstemming moeten komen.

Graag jouw reactie of eventuele vragen. Je kunt de belangenbehartiger, Harma Pethke, mailen op harma.pethke@unie.nl.

Uiteraard zullen we je de komende maanden op de hoogte houden over dit proces en de voortgang.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Athora: Cao een feit

Alle bonden hebben nu een akkoord van hun leden voor een nieuwe cao. Dit betekent dat de cao ingaat met…

Athora: Eindbod

In de afgelopen periode hebben we onderhandeld over een nieuwe cao en een sociaal plan. De werkgever heeft een eindbod…

Word gratis lid