De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ASML cao

01 maart 2020

Het zal je niet ontgaan zijn dat ASML graag een eigen ondernemings-cao met vakbonden af wil afsluiten. Om misverstanden te voorkomen, zetten we alles nog eens goed op een rijtje.

De Unie is partij in de Metalektro cao. Een sector-cao die door een betrokkenheid van 1100 bedrijven en 160.000 medewerkers een dusdanige diversiteit aan belangen kent, waardoor deze in de meeste gevallen moeilijk tot stand komt.

ASML
ASML wil als high-tech bedrijf goede, passende en moderne arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. Inspelen op de specifieke behoeftes van werknemers en ASML is in de Metalektro cao beperkt mogelijk. Maatwerk leveren in arbeidsvoorwaarden voor de eigen werknemers is hierdoor vaak lastig. Andere toonaangevende high-tech bedrijven als Philips en NXP hebben om deze reden ook al een eigen cao. Medewerkers bij deze bedrijven zijn veelal tevreden over hun eigen cao en herkennen veel meer bedrijfseigen afspraken in deze cao’s dan voorheen.

Jij
Doordat er zo weinig vakbondsleden bij ASML zijn, is de betrokkenheid van werknemers bij de cao op dit moment zeer beperkt. ASML wil dat jij meepraat over jouw cao, het zijn immers jouw arbeidsvoorwaarden. Tijdens de recente ledenvergadering over dit onderwerp lieten de aanwezige leden van vakbond De Unie (jouw collega’s) weten dat zij ook groot voorstander zijn van een grotere betrokkenheid van ASML collega’s bij de totstandkoming van de cao bij ASML.

De Unie
Vakbond De Unie heeft in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau DigiC ontwikkeld www.digic.nl. Een beproeft volledig transparant en democratisch proces, waarmee we de wensen van jou en je collega’s in beeld brengen.

1.) Externe onderzoekers spreken met jou over jouw wensen t.a.v. jouw arbeidsvoorwaarden. Middels panelsessies en een survey krijgt iedereen de gelegenheid mee te praten. De uitkomsten van dit onderzoek worden met jou gedeeld, maar ook met de andere vakbonden en ASML.
2.) Voor De Unie zijn de uitkomsten van het onderzoek leidend voor de inzet aan de cao tafel. Andere vakbonden kunnen de uitkomsten van het onderzoek eveneens gebruiken voor de onderhandelingen over de cao.
3.) Pas als de werknemers van ASML tevreden zijn, zijn wij tevreden! Zodra er een onderhandelingsresultaat over de cao is bereikt mogen ALLE MEDEWERKERS daarover stemmen! Alleen als een meerderheid instemt met het resultaat, komt er een ASML cao.

Samen
ASML heeft alle bonden gevraagd om samen een ASML cao af te sluiten. De Unie geeft gehoor aan die vraag door DigiC in te zetten. Vakbond De Unie geeft met DigiC de invloed op de arbeidsvoorwaarden meer dan ooit terug aan de medewerkers zelf. Jij en je collega’s denken en beslissen mee over jullie eigen arbeidsvoorwaarden, of je vakbondslid bent of niet.

In maart ontvang je vanuit het onderzoeksbureau een uitnodiging voor een survey. Wij roepen jullie allemaal op om hieraan mee te doen. Laat je horen, geef je mening en zorg dat wij als vakbond jou goed kunnen vertegenwoordigen aan de cao tafel.

Gerelateerde berichten

ASML: Start cao-overleg

De Metalektro-cao is inmiddels rond. Deze cao is ook op de medewerkers van ASML van toepassing. Dit heeft ASML ook…

Word gratis lid