De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: Van alles wat juni 2024

06 juni 2024

In dit bericht informeren wij je over het overleg van maandag 3 juni 2024 met de directie, HR en OR. We hebben het proces van de afgelopen onderhandelingen geëvalueerd. Ook de eerste schetsen van de werkgeversvisie zijn besproken. Het jaarverslag 2023 is wegens tijdgebrek doorgeschoven naar een volgend overleg.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Evaluatie

Na een lang en hobbelig traject was het goed om het gelopen proces te evalueren. Wat mij betreft was het verre van ideaal op het proces, inhoud en uitkomst. Het aantal bijeenkomsten om tot het (2e) eindbod te komen was te hoog en de duur ervan te kort (2 uur per keer). Qua locatie is het beter om de onderhandelingen extern te voeren dan bij ANL en ook met een externe voorzitter te werken. De agenda werd nu inhoudelijk teveel door ANL bepaald. De onderlinge verhouding tussen personen was/is prima, maar die stond door het gelopen proces wel onder druk.

De input van de medewerkers voorafgaand aan het proces was erg goed opgehaald vanuit de COR (1.100 reacties!). De communicatie vanuit de cao-partijen voor, tijdens en na het proces richting alle medewerkers om hen te informeren over en betrokken te houden bij de inhoud en standpunten van partijen was sterk afhankelijk van enkele cao-partijen. De informatie over de onderhandelingen op het intranet van ANL was te procesmatig en weinig inhoudelijk om medewerkers aangesloten te houden.

Het eindbod is qua inhoud erg ‘dun’. Los van de hoogte van de loonsverhoging zijn er weinig andere thema’s/onderwerpen in opgenomen. Er zit niet ‘voor iedereen wat wils’ in. De uitkomst is dat twee van de drie bonden met veel weerstand akkoord zijn gegaan en de derde geen instemming heeft gegeven. Dit is qua draagvlak een slechte zaak. Wij verwachten dat dit sentiment terug zal komen bij de komende cao-onderhandelingen. De start daarvan is met potlood in oktober gezet, over vier maanden dus. Deze cao loopt immers op 31 december 2024 weer af en dan willen we al wel een eind op weg zijn.

Werkgeversvisie

De directie werkt – met ondersteuning van werkgeversvereniging AWVN – aan een werkgeversvisie voor Arcadis Nederland. Vanuit deze visie wil ANL de cao moderniseren met duurzame inzetbaarheid & inclusiviteit als rode draad, uitgewerkt in de thema’s beloning, leren & ontwikkelen, flexibiliteit & regelruimte, sociale zekerheid & pensioen. Tekstueel willen ze de ‘tone of voice’ ook aanpassen en teksten verduidelijken, want de cao leest nu niet erg prettig. Dit is de opdracht die de directie zichzelf heeft gesteld. Daarbij stellen ze de input van de COR en de vakbonden ook op prijs. Dit zal later in het jaar dus nog op de agenda van het overleg terugkomen.

Pensioen

Maandag 10 juni 2024 pakken we de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling weer op. Op de agenda staat een voorlopig besluit door sociale partners over de nieuwe pensioenregeling, compensatie en invaren. Dit komt allemaal terug in het concept transitieplan. Daarna wordt het plan ook nog voor input naar pensioenfonds HNPF en de vereniging van gepensioneerden gestuurd om hen te ‘horen’. Daarna is het aan de leden om hun stem erover uit te brengen. Wordt dus nog vervolgd!

Contact

Neem gerust contact met ons op over dit bericht of andere zaken die je wilt bespreken. Je kunt de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en/of via 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid