De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: Een nieuw eindbod voor de cao en sociaal statuut!

02 mei 2024

Met dit bericht informeren we  je over het gesprek met de directie van Arcadis Nederland (ANL) en over een nieuw eindbod voor een nieuwe cao en het sociaal statuut.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Gesprek

Op dinsdag 23 april 2024 heeft de belangenbehartiger Emanuel Geurts uitgebreid de kans gekregen om de verkregen feedback over te brengen aan de directie van ANL. Daarin stonden drie punten centraal, te weten het onderscheid in oktober van de loonsverhoging in de loonschalen, de verhouding tussen de aandeelhouders en het personeel en de afstand tussen Arcadis en haar medewerkers. Na een schorsing is de directie van ANL hier op teruggekomen. De directie erkent dat hier een taak voor ze ligt en wil de handschoen ook oppakken. Verder hebben ze het onderscheid tussen de schalen weggenomen en is de loonsverhoging in oktober voor alle medewerkers gelijk. Het sociaal statuut is verder met een jaar verlengd tot en met 2025 want dat zou mogelijk ook nodig kunnen zijn. Hopelijk is dit niet nodig maar het is wel fijn als het er is om op terug te vallen. De volledige tekst van het vernieuwde eindbod voor de cao en sociaal statuut lees je hier .

Stemming en vervolg

Goed dat ANL de feedback ter harte heeft genomen. De belangenbehartiger Emanuel Geurts is van mening dat dit nieuwe eindbod het maximale is dat er nu mogelijk is. Nu is het aan de leden om hun stem erover uit te brengen.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen tot en met 13 mei 2024. Daarna wordt de uitslag snel bekend gemaakt. Als de stemming positief is, dan kan de salarisverhoging met terugwerkende kracht per april worden toegekend.  De teksten van de nieuwe cao en sociaal statuut worden daarna aan de leden toegezonden.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact met de belangenbehartiger Emanuel Geurts wilt hebben over een collectieve zaak, dan kan je hem bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via 06-52522074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid