De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: Het sociaal kader

08 september 2022

Op 28 augustus 2022 hebben wij als sociale partners onderhandeld over een sociaal kader. Je kunt het kader hier doorlezen. Inmiddels hebben de leden een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Je hebt twee weken de tijd om je stem uit te brengen, de stemming sluit op woensdag 21 september 2022.

Wil jij onze Arcadis updates in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in!

Waarom een sociaal kader?

De afgelopen jaren heeft Arcadis al vele stappen gezet gericht op meer samenwerking op globale schaal. De organisatieverandering die daarmee samenhangt, maakt deel uit van de Arcadis Strategie 2021-2023.

Over deze veranderingen zijn de COR en bestuurder steeds in goed overleg. De COR heeft hierin aangegeven dat het graag een compleet plan wil zien hoe Arcadis denkt om te gaan met de personele gevolgen van de organisatieveranderingen. De COR heeft in zijn nieuwsbrief van december 2021 hierover bericht aan alle medewerkers.

Vooropgesteld is dat Arcadis zijn medewerkers zoveel als mogelijk wil behouden. Toch is het niet uit te sluiten dat de wijzigingen tot gevolg hebben dat er functies vervallen of dat de inhoud van het werk in meer of mindere mate zal veranderen. Als goed werkgever wil Arcadis een sociaal en financieel kader met als uitgangspunten gelijkheid, transparantie, eenduidigheid en marktconformiteit.

Gezamenlijk met De Unie en de andere vakbonden is daarom een sociaal plan opgesteld, waarin we afspraken over de mogelijke gevolgen van de transformatie vastleggen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn bij wijziging of het vervallen van functies.

Wanneer dit sociaal kader wordt aangenomen door de leden, treedt het in werking en heeft het een looptijd van 2 jaar. Dit sociaal kader maakt deel uit van de cao Arcadis.

En de cao, hoe staat dat proces ervoor?

De onderhandelingen beginnen 13 september daarin bespreken we de voorstellenbrieven. De input die we van jullie hebben ontvangen, is verwerkt in een voorstellenbrief. De FNV en CNV Vakmensen hebben ieder hun eigen voorstellenbrief. Tijdens het proces blijft er ruimte om je ervaringen te delen, zodat we die kunnen meenemen in de onderhandelingen.

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2049.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid