De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: verslag gesprek met directie

24 mei 2024

In dit bericht een kort verslag over het gesprek met de directie, HR en OR over de uitslag van de stemming bij De Unie en de feedback vanuit de achterban. Ook hoe we nu verder gaan, komt in dit bericht aan bod.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Gesprek feedback

Op dinsdag 21 mei hebben we een gesprek gehad over de uitslag van de stemming bij De Unie voor een nieuwe cao en sociaal statuut. In het gesprek heeft De Unie de duidelijke signalen van de achterban wederom benoemd. Deze waren als volgt:

  • Goed dat het onderscheid tussen hogere en lagere schalen verdwenen is.
  • Waardering voor het getoonde inzicht en de zelfreflectie vanuit de directie van ANL.
  • Het loonbod wordt als te mager ervaren in relatie tot de inflatie en de ambities van Arcadis.
  • De verhouding en afstand tussen de aandeelhouders, Arcadis Global en het personeel is scheef en te groot. Dit doet iets met de verbinding die medewerkers voelen en de motivatie om zich in te zetten voor (de gestelde doelen van) Arcadis.

De directie van Arcadis Nederland (h)erkent deze feedback en neemt deze niet alleen mee in hun beoogde werkgeversvisie maar ook in hun communicatie. Wat betekent het om enerzijds onderdeel te zijn van een beursgenoteerde multinational en anderzijds de ‘couleur locale’ te willen houden? Wat is het optimale snijvlak van de wereldwijde standaardisatie bij Arcadis en de Nederlandse cultuur van hoe we met elkaar werken en omgaan? Toen Arcadis CEO Alan Brookes recent in Nederland was, waren dit ook de zaken die door hem en het personeel benoemd werden. Aan de directie van ANL de schone taak om hierover het gesprek aan te gaan én de juiste balans te vinden.

Vervolg

HR ANL gaat er voor zorgen dat de loonsverhoging van april 2024 met terugwerkende kracht wordt gegeven bij het salaris van juni. Daarnaast past HR de teksten van de cao en het sociaal statuut aan en legt deze voor aan de vakorganisaties. Zodra de teksten akkoord zijn, worden deze gedeeld met onze leden bij Aradis.

Maandag 3 juni aanstaande gaan we het cao-proces evalueren en bespreken we hoe en wanneer we de nieuwe onderhandelingen voor de cao vanaf 2025 gaan doen. Ook de jaarrekening 2023 van ANL komt op de agenda om door te nemen. Na een korte onderbreking pakken we op maandag 10 juni 2024 de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling weer op. Wordt dus nog vervolgd!

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit bericht kan je een mail sturen naar de belangenbehartiger emanuel.geurts@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid